werkgroeplogo
  • De raadsfractie van De Werkgroep 2014 - 2018

  • Kasteel Croy

  • De Kiosk in Lieshout

  • De Werkgroep, thuis in Laarbeek!

Welkom op de website van de Werkgroep Laarbeek. Als lokale politieke partij zijn wij Thuis in Laarbeek. Op deze site vindt u alle informatie over de partij en onze standpunten. Volg de Werkgroep op Facebook en Twitter voor de meeste actuele informatie.

Het Laatste Nieuws

Vooral doorgaan… met elkaar in Laarbeek

 

De laatste bespreking van de kadernota van deze raadsperiode is voor Politieke Partij De Werkgroep een moment om te kijken wat er al gerealiseerd is en waar we nog verder aan moeten werken. De Werkgroep heeft in de raadsvergadering van vorige week donderdag 6 juli twee moties ingebracht die beiden zijn aangenomen. De Werkgroep heeft als werktitel bij de behandeling van De Kadernota de slogan “Vooral doorgaan” meegegeven. Daarmee geeft De Werkgroep aan dat we met Laarbeek op de goede weg zijn en deze vooral moeten doorzetten!

 

Bij de start van deze raadsperiode hebben de coalitiepartijen een collegeprogramma vastgesteld: “Van zorgen voor, naar zorgen dat”. De afgelopen jaren zijn veel ideeën en energie uit onze Laarbeekse gemeenschap opgeplopt. De Werkgroep is hier beretrots op en wil er dan ook samen voor blijven gaan.

 

Met onze bewoners is er een gezondheidsrace opgezet en uitgebouwd, die door GGD elders in het land wordt gekopieerd. We hebben een WMO-beleidsplan opgesteld; veel bewoners hebben dit mee tot stand gebracht, prioriteiten aangegeven en zich mede verantwoordelijk gesteld voor de realisering. We hebben recent een Dragons’ Den gehad, waar een tiental duurzame initiatieven met verve naar voren zijn gebracht. Daarover schreef De Werkgroep vorige week al in De MooiLaarbeekKrant op pagina 17. Daarnaast is Laarbeek financieel nog steeds heel goed op orde en is er weer ruimte om te investeren waarbij de inwoners nog steeds de laagste lasten van de Peelregio betalen.

 

De Werkgroep ondersteunt deze initiatieven vanuit een gezond financieel beleid van harte; zij passen uitstekend in de manier van werken vanuit de basis, die in haar partijprogramma zijn verwoord.

 

De Werkgroep is voorstander van het creëren van financiële ruimte voor vervanging van de openbare verlichting door LED-lampen. Dat past bij het gekozen hoge ambitieniveau m.b.t. duurzaamheid. Ook omarmt De Werkgroep dat de huisvestingsproblematiek van het Commanderij College wordt aangepakt. Wel blijft het belangrijk kritisch te kijken naar de hoogte van de daarbij noodzakelijke investering.

 

De Werkgroep heeft ook nog wensen:

O.a. Een snelle realisering van woningen voor spoedzoekers en jongeren; door de achterblijvende woningbouw is vooral in Aarle-Rixtel daaraan grote behoefte. Ook staat op het wensenlijstje een wijziging in het afvalstoffenbeleid. Nu zich vanwege een aflopend contract de mogelijkheid voordoet het principe “de vervuiler betaalt” gestalte te geven, wil De Werkgroep die kans met beide handen aanpakken. Beide wensen heeft De Werkgroep vertaald in moties die ook aangenomen zijn. De volledige reactie van De Werkgroep op de Kadernota 2018 zie: www.dewerkgroep.nl

 

Kortom De Werkgroep vindt het zaak te blijven investeren, zolang we dat maar beheerst en verantwoord doen EN samen met onze bewoners. De Werkgroep staat midden in de samenleving. Afgelopen vrijdag met de gehele gemeenteraad is zij ook op werkbezoek geweest bij Lifestyle Center Laarbeek en het IVN in Aarle-Rixtel alsook aanwezig bij de opening van de moestuin en parkje achter bij De Regt in Beek en Donk en de Duurzaamheidsmarkt afgelopen zondag bij Kasteel Croy in Aarle-Rixtel. Laarbeek Leeft!

  

Fractie De Werkgroep.

 

 

De Werkgroep pakt aan. De Werkgroep luistert en zet uw mening om in daden.

Hierbij geldt: zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen! Niet blijven praten maar handen uit de mouwen. Aanpakken dus!