werkgroeplogo
  • De raadsfractie van De Werkgroep 2014 - 2018

  • Kasteel Croy

  • De Kiosk in Lieshout

  • De Werkgroep, thuis in Laarbeek!

Welkom op de website van de Werkgroep Laarbeek. Als lokale politieke partij zijn wij Thuis in Laarbeek. Op deze site vindt u alle informatie over de partij en onze standpunten. Volg de Werkgroep op Facebook en Twitter voor de meeste actuele informatie.

Het Laatste Nieuws

Verslag raadsvergadering 02 februari 2017

 

Het leek een rustige avond te worden, er stonden immers weinig echt spannende punten op de agenda. Een aantal zaken wil ik er toch wel uitlichten omdat het voor iedereen goed is om daar kennis van te nemen. Zo had de PNL een aantal vragen voor het vragenuurtje. Punt wat zij daarbij aan de orde stelden was het feit dat de middelen die in het subsidieprogramma zijn gereserveerd voor projectsubsidies voor initiatieven vanuit de samenleving op het gebied van wmo/jeugd- en ouderenzorg niet in zijn geheel zijn besteed. Genoemd werd een bedrag van €90.000 maar dat bleek niet te kloppen (het is een bedrag van circa €50.0000. Ondanks het feit dat deze ‘meevaller’ eenmalig is stelde Toon Brouwers van PNL later in de vergadering toch voor €90.000 structureel op deze subsidiepot te korten. Bezuinigen op zorg voor onze jeugd en ouderen dus. Dat ging onze fractie, maar ook de overige fracties in de raad toch duidelijk te ver. In de bijlage treffen jullie een artikel aan wat wij hierover hebben geschreven. Dit artikel heeft u inmiddels ook al in de Mooi Laarbeek Krant kunnen lezen.

Daarnaast diende PNL ook een motie in waarin het college de opdracht krijgt de mogelijkheden van woningbouw in het voormalige klooster van Mariëngaarde in Aarle-Rixtel te onderzoeken (gebouw waar tot voor kort bibliotheek en de heemkundevereniging in gevestigd was). Deze motie was in feite overbodig, het college heeft dat namelijk al in onderzoek en er zijn daarover ook al gesprekken gevoerd met de eigenaar van Mariëngaarde. Een van de problemen is echter dat de ontwikkelaar op die plek dan wel de nodige parkeerplaatsen moet realiseren. De parkeerdruk in de omgeving van Mariëngaarde is namelijk al hoog en er is weinig ruimte daar voor aanvullende parkeerplaatsen. Ontwikkelaar moet dus kijken naar mogelijkheden op eigen grond. Dat kost hem uiteraard geld maar iedere ontwikkelaar in Laarbeek krijgt die eis opgelegd. Niettemin is het idee van PNL om actief te zoeken naar bouwmogelijkheden in Aarle-Rixtel wel goed. Vandaar ook dat de motie, in bijgestelde vorm de steun kreeg van de gehele raad. Een mooi voorbeeld van hoe een raad, wanneer men bereid is naar elkaar te luisteren, samen tot goede ideeën kan komen. Tijdens het debat over dit punt had Greet Buter overigens nog een verheugende mededeling. Met Woningstichting Bergopwaarts zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van betaalbare appartementen in het plan de Klavier. Er komt dus garen op de klos in Aarle-Rixtel. Goed nieuws!

Ander belangrijk agendapunt was het beschikbaar stellen van een krediet van enkele tonnen voor het opmaken en opnieuw inrichten van de N615. De weg van Beek en Donk naar Lieshout/Gerwen/Nuenen. Met de toezegging van wethouder van Zeeland dat er nog gesproken kan worden ver de definitieve inrichting, zoals bijvoorbeeld een veilige oversteek bij het Berkendijkje, kon onze fractie instemmen met de beschikbaarstelling van deze gelden. Die weg moet beter en veiliger! Bovendien hebben we aangegeven dat we het erg belangrijk vinden dat ook andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de aanwonenden, direct betrokken worden bij de plannen.

 

 

Op het onzalige plan tot bezuinigen op Wmo en zorg van PNL na was het al met al toch een goede vergadering.

 

De Werkgroep pakt aan. De Werkgroep luistert en zet uw mening om in daden.

Hierbij geldt: zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen! Niet blijven praten maar handen uit de mouwen. Aanpakken dus!