werkgroeplogo
  • De raadsfractie van De Werkgroep 2014 - 2018

  • Kasteel Croy

  • De Kiosk in Lieshout

  • De Werkgroep, thuis in Laarbeek!

Welkom op de website van de Werkgroep Laarbeek. Als lokale politieke partij zijn wij Thuis in Laarbeek. Op deze site vindt u alle informatie over de partij en onze standpunten. Volg de Werkgroep op Facebook en Twitter voor de meeste actuele informatie.

Persoonlijk verslag van Rick van Bree over de raadsvergadering van 8 september.

De eerste raadsvergadering na de vakantie. Na drie dagen griep en nog niet koortsvrij, met Ben Swinkels afgesproken dat ik wel naar de raadsvergadering kom. Door de vakantie van Hans Strijbosch (PVDA) hebben we als coalitie niet automatisch een meerderheid. De plicht roept!

Het enige punt op de agenda waar ik normaal gesproken het woord over zal voeren is een hamerstuk.  In de commissie waren we het er al over eens dat het omzetten van de extra financiële middelen,  (destijds beschikbaar gesteld door staatssecretaris van Rijn om de WMO voorziening voor huishoudelijke hulp een zachtere landing te laten maken en werkeloosheid onder huishoudelijke hulpen te voorkomen) waar nauwelijks gebruik van werd gemaakt, om te zetten naar een extra categorie huishoudelijke hulp voor complexere zorg.  De praktijk wijst uit dat door het sluiten van psychiatrische woonvormen en de lastige toegankelijkheid van verpleeg en verzorgingshuizen , huishoudelijke verzorgenden moeite hebben met de gedragsproblemen  van deze mensen die langer thuis blijven wonen. Met een extra categorie voor huishoudelijke ondersteuning kunnen we een hogere deskundigheid of meer uren inzetten.

Wat schetst mijn verbazing dat die middag een motie van de PNL binnenrolt.  Hierin spreekt zij uit dat de landing van de WMO goed is verlopen, dat iedereen die recht heeft op zorg, zorg moet krijgen en dat dit onafhankelijk getoetst moet worden, dat we een inspanningsverplichting hebben om werkeloosheid onder hulpen te voorkomen en dat er geen onnodig administratief werk verricht moet worden, Dit gaat ten koste van het budget van de zorg.  Zij vragen om alle gevallen te toetsen aan een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, en er op toe te zien dat kwetsbare mensen niet hun vaste hulp verliezen.  PNL suggereert hiermee dat door te vragen om alle gevallen te toetsen, dat de gemeente het niet goed heeft gedaan, terwijl er geen klachten binnenkomen, en iedereen uitgenodigd is om de indicatie te laten toetsen. Zij suggereert hiermee dat ze vinden dat alle huishoudelijke hulpen aan het werk gehouden moeten worden terwijl daar geen budget voor is. En maar aangeven dat het college teveel geld uitgeeft, maar voorstellen tot bezuinigen, ho maar, nee, kunstgrasvelden uitdelen, subsidies voor harmonieën hoog houden, grondprijzen verlagen! En vervolgens suggereren dat iedereen zijn vaste hulp kan houden, terwijl deze regeling juist ruimte biedt om een hogere deskundigheid in te zetten omdat de huidige hulp de situatie niet kan hanteren.  Deze motie blokkeert deze mogelijkheid. Genoeg munitie voor vanavond.

De tweede vergadering voor onze nieuwe burgemeester, de eerste was goed verlopen mede door de vernieuwde houding van PNL, zich meer constructief op te stellen. Het ging bij het vragenhalfuurtje al mis en zaken kwamen in de verwijtende sfeer terecht. Onze reactie hierop hebben jullie al in de MooiLaarbeekkrant kunnen lezen.  Toen kwam de eerder genoemde motie aan bod. Allereerst gaf de PNL aan deze motie in te dienen omdat zoveel mensen ontevreden waren over de invoering van de WMO en omdat de media er zo negatief over bericht. Zij dachten dat het een goed idee was om deze mensen op deze manier middels de motie een stem te geven.  In plaats van uit te leggen hoe het zit, huilen ze liever met de wolven mee.  Geconfronteerd met mijn argumenten, die van de rest van de raad en van wethouder Joan Briels, besloten zij gelukkig de motie in te trekken.

 

 

Nadien speelde nog de financiële afwikkeling van de voorzieningenclusters. De ontwikkeling van de brede school, een speerpunt van ons kernenbeleid, gericht op meer samenwerking tussen instanties. Iets waar we als Werkgroep al sinds begin 2000 hard aan getrokken hebben. Vol trots kunne we deze klus ruim binnen het budget afsluiten. De PNL kiest ervoor om telkens vragen op te werpen over onderliggende financiële stukken. Zij lijken de rol van de accountant over te willen nemen.  Dit alleen maar om te laten zien dat zij de enige zijn die een goed financieel beleid zouden kunnen voeren. Laten we trots zijn op deze gigantische klus die we samen met de inwoners van Laarbeek op een goede manier voor elkaar gekregen hebben, binnen het afgesproken budget. Dit laat onverlet dat PNL kritisch mag zijn op de cijfers. Een speciale commissie gaat hiervoor hopelijk duidelijkheid voor PNL verschaffen.

Als laatste stond de verdergaande ontwikkeling van de samenwerkende peelgemeenten (op het gebied van WMO, minimabeleid en jeugdzorg) op het programma. Iedereen is enthousiast om deze verder vorm te geven, op een inhoudelijke manier zoals wij die al jaren aangegeven hebben en nog goedkoper dan binnen de Peel 6.1-samenwerking.  Toch jammer dat indertijd Helmond eruit gestapt is. We zouden sterker staan met zijn allen, ook Helmond, als we deze zorg met zessen vorm zouden kunnen geven.

 

Na de raadsvergadering nog een pilsje gedronken samen met mederaadsleden op het gemeentehuis. De burgemeester heeft het goed gedaan. Al heeft hij er wat meer werk mee gehad als in de eerste vergadering. Jammer dat het goede voornemen van PNL slechts van korte duur geweest is. Je mag kritisch zijn en een andere mening hebben, maar je gaat wel op een respectvolle wijze en gevoel voor realiteit met elkaar om. Ik hoop op het beste voor de toekomst. Ik merk dat de adrenaline zakt en de koorts weer meer vat op mij krijgt en besluit naar huis te gaan en het bed in te kruipen. Tot en met het weekend ziek geweest. Vandaar deze late uitvoering van het verslag van de raadsvergadering.

 

Groet Rick.

 

 

 

De Werkgroep pakt aan. De Werkgroep luistert en zet uw mening om in daden.

Hierbij geldt: zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen! Niet blijven praten maar handen uit de mouwen. Aanpakken dus!