Joan Briels

Ik ben Joan Briels, woon in Beek en Donk, getrouwd en drie opgroeiende kinderen rijk. Ik ben een jongen van het dorp; geboren en opgegroeid in Mariahout en in mijn studententijd heb ik Maastricht als stad leren kennen. Na mijn studie ben ik teruggekeerd naar het Brabantse, het is hier immers prettig wonen en werken. De betrokkenheid op onze naasten die ik hier ervaar  en de grote bereidheid actief te zijn in onze samenleving geven vertrouwen voor de toekomst. Die waarden moeten we koesteren! De menselijke maat is voor mij daarbij steeds het uitgangspunt. Ik vind het daarbij belangrijk te blijven investeren in de vier kernen die Laarbeek rijk is, elk met hun eigen kenmerken en kwaliteiten.

Sinds 2006 ben ik wethouder en dat is een hele tijd. Dat neemt niet weg dat ik me nog steeds bevoorrecht voel bestuurder te mogen zijn van deze mooie groene gemeente. Ik doe mijn werk dan ook nog steeds met veel enthousiasme en plezier. Ik heb altijd een mooi portefeuille gehad die zich vooral richtte op het brede Maatschappelijke terrein; Wmo, Jeugd, Werk & Inkomen, Onderwijs, Sport, Welzijn, Toerisme & Recreatie en Kunst & Cultuur. Op dit moment ben ik verantwoordelijk voor de Jeugdzorg, Onderwijs, Toerisme & Recreatie, Duurzaamheid en de Omgevingswet. Dat brengt opnieuw de nodige uitdagingen met zich mee. Samen met onze inwoners, belangengroeperingen, bedrijven en andere organisaties maken we er iets moois en goeds van!