Nicole Verhoeven

Ik ben Nicole Verhoeven :  44 jaar en ik heb twee dochters. Geboren en getogen in Aarle-Rixtel, een dorp waar wij met veel plezier wonen. We wonen in een prachtige omgeving waar we met elkaar mooie dingen voor elkaar krijgen. En dat is ook meteen de reden waarom ik voor De Werkgroep [DWG] kies; samen doelen realiseren. Als bestuurslid van Scouting Aarle-Rixtel heb ik gemerkt hoe belangrijk het is om met betrokken mensen zaken op te pakken. Bij DWG ervaar ik dat hier een betrokken groep mensen actief is. Dicht bij de inwoners, praten met mensen en samen zoeken naar oplossingen.

Zelf heb ik jaren in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gewerkt, eerst als verpleegkundige, later als leidinggevende. Momenteel ben ik ZZP-er en werk ik in een jeugdzorgorganisatie als HR manager. Daarnaast geef ik trainingen en coach mensen om nog meer in hun kracht te komen. Als voorzitter van de OR heb ik ervaren dat bij het maken van keuzes en standpunten meerdere kanten van een onderwerp meegenomen moeten worden.

Als raadslid ga ik  graag de uitdaging aan om op gemeentelijk niveau mee te kijken naar vraagstukken, hierin overwogen keuzes te maken door bij de inwoners vooraf te polsen ende uiteindelijke keuze toe te lichten aan de inwoners van Laarbeek. Onze inwoners verdienen een goede uitleg. Daar ga ik voor.