Rick van Bree

Ik ben Rick van Bree en in 2002 ben ik op 36-jarige leeftijd voor De Werkgroep in de politiek gegaan, de commissie Maatschappelijke Zaken. Sinds 2006 zit ik in de gemeenteraad.

Ik ben psychiatrisch verpleegkundige en werkte voor Huize Padua, de Riagg en later de GGZ. Ik heb gewerkt met mensen met diverse psychiatrische ziektebeelden, van jong tot oud, en in het dak en thuislozencircuit met zorgmijders.  Mensen die niet kunnen functioneren in een maatschappij zoals wij die georganiseerd hebben, maar mogelijk wel als we wat andere eissen stellen. Als indicatiesteller voor het regionale indicatieorgaan, later het CIZ en voor Bureau Jeugdzorg werd ik geconfronteerd met de finaciele (on)mogelijkheden van het oplossen van problemen maar ook de onwil van bedrijven om samen te werken omdat de marktwerking zijn intrede deed. Pijnlijk dat kinderen thuiszitten omdat scholen ze niet toelaten, en de onmacht van ouders te zien. De (finaciele) schotten tussen instellingen belemmeren een goede oplossing voor problemen. En dat voor een kwetsbare groep mensen die vaak zelf hun stem niet laten horen, en door hun gedragsproblemen vaak onvoldoende netwerk hebben om hun belangen te laten behartigen. (maar er gaat gelukkig ook een hoop wel goed)

Ik wil hun stem laten horen in Laarbeek. Ik wil pleiten voor samenwerking van instellingen en ontschotting van geldstromen. Een meer posieve insteek met waardering voor dat niet iedereen perfect kan zijn. En een organisatie die wat eenvoudiger in elkaar zit zodat meer mensen mee kunnen doen. Meer zelf doen in plaats van afkopen door een verzekering af te sluiten. Omdat we als maatschappij dan veel meer kunnen bereiken.

Daarnaast mijn liefde voor de natuur waar we volgens mij toch wel wat zuiniger mee om mogen gaan. We hebben maar één Aarde. Ik wil pleiten voor een meer duurzame manier van omgaan met spullen, energie, mens, natuur.

Meer op elkaar passen en wat minder op elkaar letten.