Bestuur en integriteit

Speerpunten

  • Democratische controle op de samenwerkingsverbanden waarin Laarbeek participeert
  • Laarbeek zelfstandig, samenwerken ja, herindelen nee
  • Doelmatig bestuur vraagt ook om een adequate handhaving; de raad moet de burgemeester bij zijn handhavende taken actief steunen
  • Onafhankelijk integriteitsonderzoek van bestuurders

Bestuur en integriteit

De Werkgroep vindt dat onze gemeente een integer bestuur verdient. Wij zijn voorstander van een onafhankelijk integriteitsonderzoek naar bestuurders. Integriteit dient voor de Raad van Laarbeek een met regelmaat terugkerend onderwerp van gesprek te zijn. Ook de politieke partijen hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid.

De tijd dat een gemeente alles zelfstandig kon doen, ligt inmiddels ver achter ons. De rijksoverheid stimuleert de samenwerking tussen gemeenten en stuurt in sommige gevallen zelfs aan tot samenvoegen van gemeenten. Deze discussie wordt ook in onze regio gevoerd. De Werkgroep zegt: ”samenwerken, ja; samenvoegen nee”. Het rapport “Veerkrachtig Bestuur” en de ”Toekomstvisie Laarbeek 2030”, opgesteld samen met de inwoners, biedt hiervoor een stevige basis.

Laarbeek heeft met 22.000 inwoners een goed formaat om zelfstandig te zijn en te blijven. Beleid en besluitvorming moeten dicht bij burgers blijven, in handen van raadsleden die weten wat er in onze gemeenschap leeft.

Daarbij zoeken we wel samenwerking met anderen. Via MRE (MetropoolRegio Eindhoven), Senzer, de Peelsamenwerking, de ODZOB (OmgevingsDienst Zuid-Oost Brabant) is de samenwerking regionaal geregeld. Met de gemeente Gemert-Bakel werken we op verschillende ondersteunende terreinen samen. Die samenwerking is nodig omdat de Rijksoverheid steeds hogere eisen stelt aan de kwaliteit van de uitvoering.

Wat we goed in de gaten moeten blijven houden, is de invloed die we als gemeente op de resultaten voor Laarbeek hebben. Wij vinden het belangrijk dat inspraak en feitelijke zeggenschap goed geregeld worden zodat we de rol van vertegenwoordiger van onze burgers waar kunnen blijven waarmaken.

 

De Werkgroep

Denk je mee!?

Dan is je mening uiteraard welkom! Neem contact op met onze wethouder Joan Briels of met het lid van de Werkgroepfractie dat het terrein behartigt waar jouw opmerking betrekking op heeft.