Duurzaamheid

Speerpunten

  • Energieneutrale gemeente in 2030.
  • Toewerken naar een circulaire economie.
  • Bij nieuwbouw geen gasaansluiting.
  • Stimuleren energieneutraal maken van bestaande woningen.
  • Met voorrang isolatie en zonnepanelen voor de sociale huursector stimuleren.
  • Zelfvoorzienende gemeentelijke gebouwen.

Duurzaamheid

De Werkgroep wil duurzaamheid als uitgangspunt voor gemeentelijk beleid. Dat wil zeggen dat we bij alle voorgenomen besluiten, altijd de vraag zullen stellen: hoe duurzaam is het. Dit speelt niet alleen op het terrein van energie. Ook andere terreinen, zoals milieu, aanbestedingen en hoe we met mensen omgaan, willen wij bekijken vanuit het perspectief van duurzaamheid. Wij hebben de aarde immers te leen en we moeten haar in goede staat achterlaten voor komende generaties.

Duurzaamheid is meer dan alleen maar ”nul op de meter” en een goed geïsoleerde woning. Het is ook een levenshouding die we ons met z’n allen eigen moeten maken. De laatste honderd jaar heeft met name de westelijke wereld grondstoffen verbruikt in een razend tempo. Deze verspilling kan natuurlijk niet doorgaan. Dat gaat ten koste van natuur en milieu. We zullen met ons allen aan een andere leefstijl moeten wennen. En dit is niet alleen een mondiaal of landelijk probleem. Ook in onze Laarbeekse gemeenschap zullen we ons steentje bij moeten dragen en vooral slimme oplossingen bedenken.

Naast het zuiniger omgaan met energie, zullen we minder moeten weggooien en minder afval moeten produceren. De eerste stappen zijn al gezet en er is een mentaliteitsverandering merkbaar die zich steeds verder ontwikkelt. Het is de taak van de gemeente om in samenwerking met het bedrijfsleven, de geesten rijp te maken voor de toekomst en de circulaire economie vorm te geven. Het hanteren van financiële prikkels kan daarbij een hulpmiddel zijn. Veel meer dan in het verleden zal duurzaamheid deel gaan uitmaken van de dagelijkse politiek. De Werkgroep hoeft de wereld niet te redden, maar we kunnen wel zelf in Laarbeek beginnen.

De Werkgroep

Denk je mee!?

Dan is je mening uiteraard welkom! Neem contact op met onze wethouder Joan Briels of met het lid van de Werkgroepfractie dat het terrein behartigt waar jouw opmerking betrekking op heeft.