Leefbaarheid

Speerpunten

  • Verkeersremmende maatregelen in de dorpskernen: zebrapaden in de Koppelstraat in Beek en Donk en de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel, ontwikkeling Oranjeplein in Mariahout, aanpak kerkplein Aarle-Rixtel, kwaliteitsimpuls centrum Lieshout
  • Ruimere openstelling dorpshuizen, onderzoek andere gebruikersvormen
  • Ontlasting van mantelzorgers
  • Logeeropvang in Laarbeek
  • Indicatievrije dagbesteding voor kwetsbare inwoners (ouderen) in de kernen
  • Rolstoelvriendelijke trottoirs, toegankelijkheid van gebouwen, inclusief beleid.
  • Goede zorg en ondersteuning bij de mensen thuis
  • Doorontwikkeling recreatie en toerisme

Leefbaarheid in Laarbeek

De Werkgroep is de partij van de menselijke maat. ”Terug naar de kern” is voor ons nog steeds een leidend principe. We vinden het belangrijk om zaken dichtbij, samen met de mensen, te organiseren. Dat geldt niet alleen voor voorzieningen, maar ook voor zorg, verenigingsleven en activiteiten. De voorzieningen waar de gemeente verantwoordelijk voor is (gemeenschapshuizen, scholen e.d.) zijn goed op orde. We moeten alert blijven dat ze gedeeld worden en voor iedereen goed toegankelijk blijven. Door de afbouw van het aantal bedden in verzorgingshuizen en ziekenhuizen blijven steeds meer mensen langer in onze gemeente wonen. Mensen zoeken daarom zorg steeds meer in de eigen omgeving. Waar mogelijk zorgen mensen voor elkaar (familie, Zonnebloem, KBO) en waar nodig krijgen ze professionele ondersteuning. De Werkgroep vindt dat kleinschalige zorginitiatieven een echte kans moeten krijgen. Onze huidige infrastructuur en gebouwen moeten toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking, kortom een inclusief beleid.

Gelukkig gaat het met de meeste jeugdigen in Laarbeek goed. Dit ondersteunen wij met goede gezondheidszorg, goede scholen, goede jongerencentra en een goed verenigingsleven. Door middel van vouchers en subsidies maken we verenigingen voor zoveel mogelijk jongeren toegankelijk. Als er zorg nodig is, willen we die zoveel mogelijk in eigen dorp leveren. Wij verwachten dat organisaties daarbij samenwerken. Wanneer kinderen in armoede opgroeien, ondersteunen we hen met subsidies en werken we samen met de Stichting Leergeld. De Werkgroep vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Wij zijn blij dat we een jeugdgemeenteraad hebben en er een jongerenraad in oprichting is. De jeugd wordt op die manier betrokken bij het gemeentelijk beleid.

De gemeente heeft een taak in het ondersteunen van het verenigingsleven en hun vrijwilligers; zij zijn immers de kurk waarop onze samenleving drijft. Blokkades moeten zoveel mogelijk worden weggenomen. De gemeente kan dwarsverbanden leggen omdat zij een overzicht heeft op wie waarmee bezig is. Professionele organisaties kunnen dan effectief en aanvullend worden ingezet.

De Werkgroep vindt het belangrijk dat er op verschillende locaties in onze gemeente ontmoetingsplekken zijn. Meestal volstaat een tafel met wat banken. Ook de speelplekken moeten voor allen kinderen in Laarbeek veilig en goed bereikbaar zijn.

De Werkgroep

Denk je mee!?

Dan is je mening uiteraard welkom! Neem contact op met onze wethouder Joan Briels of met het lid van de Werkgroepfractie dat het terrein behartigt waar jouw opmerking betrekking op heeft.