Natuur

Speerpunten

  • Duurzame herinrichting van het buitengebied
  • Verder tot stand brengen ecologische hoofdstructuur
  • Beschermen en duurzaam beheren akkerranden, bermen en zandpaden
  • Bestaande natuur handhaven en waar mogelijk uitbreiden
  • Natuurvriendelijk inrichten plantsoenen

Natuur en milieu

De natuur vraagt onze voortdurende aandacht. Door grootschalige en intensieve landbouw, veeteelt en bebouwing verdwijnt er veel natuur of raakt versnipperd. De biodiversiteit is hierdoor flink afgenomen. Een verscheidenheid aan dieren- en plantensoorten vormt de basis voor ons leven op aarde. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. De industriële landbouw zal moeten worden getransformeerd naar een meer duurzame, ecologische vorm. Dan worden gewassen minder kwetsbaar voor ziektes, hoeft er minder met insecticiden te worden gewerkt en komt de kwaliteit van de lucht, de grond en het water weer met elkaar in balans.

Een goede inrichting van het buitengebied en een uitbouw van de ecologische hoofdstructuur rekenen wij dan ook tot onze speerpunten. Enkele voorbeelden hiervan zijn bestaande natuur handhaven en akkerranden, bermen en zandpaden beschermen, duurzaam beheren en waar mogelijk uitbreiden. Ook in de kernen willen we biodiversiteit stimuleren door het op natuurvriendelijke manier inrichten van plantsoenen.

De Werkgroep

Denk je mee!?

Dan is je mening uiteraard welkom! Neem contact op met onze wethouder Joan Briels of met het lid van de Werkgroepfractie dat het terrein behartigt waar jouw opmerking betrekking op heeft.