Samenleven

Speerpunten

  • Blijvend aandacht voor het minimabeleid
  • Snel integreren van vluchtelingen
  • Screenen bijstandsbeleid, participeren waar mogelijk, zorg indien nodig
  • Beter onderhoud openbaar groen

Samenleven

De Werkgroep is trots op de sterke sociale structuur en het dorpse karakter van de Laarbeekse samenleving. Een bloeiend verenigingsleven is daar een voorbeeld van. Wij zullen er alles aan doen om deze structuur te behouden en verder te versterken.

De landelijke overheid heeft een aantal taken overgedragen aan de gemeenten met daarbij een flinke bezuiniging. De Werkgroep ziet dat hierdoor een aantal zaken moet worden heringericht.

In het kort komt onze visie hierop neer: is er een probleem, dan kijk je eerst of je dit zelf of samen met je naasten op kunt lossen. Lukt dat niet, dan bespreek je de kwestie met de gemeente. Samen met de gemeente kijk je of de oplossing binnen het netwerk van buurt, familie of anderszins, voorhanden is. Is dat niet het geval, dan gaan we samen met je netwerk in gesprek over welke ondersteuning nodig is. Dit om het probleem opgelost te krijgen en het netwerk verder te versterken. Wij geloven dat veel zaken in eigen omgeving opgelost kunnen worden. Ook de instanties en bedrijven zullen hier dienstbaar aan moeten zijn. De Werkgroep vindt dat iedereen ondersteuning verdient. Samen kunnen we veel vraagstukken oplossen, zodat er financiële middelen overblijven voor meer complexe situaties waar professionals voor nodig zijn.

Lokale initiatieven juichen wij toe en zullen ze stimuleren en ondersteunen, zodat meer zaken in de wijk opgepakt kunnen worden. Wij geloven in de kracht van verbinding en samenwerking. Gemaakte afspraken moeten wel worden nagekomen. Blijft een van de partijen in gebreke, dan zal de gemeente zo nodig optreden.

Op deze manier versterken we de sociale structuur van de gemeenschap en krijgen we meer grip op problemen die er spelen. Zo bevorderen we ook goede zorg, goed onderwijs, voldoende inkomen, een zinvolle bezigheid en een veilige en netjes onderhouden buurt, ook zonder hondenpoep. Op dit moment ondersteunen we deze beweging door middel van dorpsondersteuners. We denken dat we een volgende stap kunnen zetten om problemen meer wijkgericht aan te pakken.

De Werkgroep

Denk je mee!?

Dan is je mening uiteraard welkom! Neem contact op met onze wethouder Joan Briels of met het lid van de Werkgroepfractie dat het terrein behartigt waar jouw opmerking betrekking op heeft.