Onze mensen

Wethouder & Raadsleden

Joan Briels

Wethouder, 2e loco-burgemeester

Jeugd , duurzaamheid, omgevingswet, toerisme en recreatie

joan.briels@laarbeek.nl

Rick van Bree

Fractievoorzitter, gemeenteraad

Gemeenteraad, plv. commissie Algemene Zaken en Sociaal Domein

rickvanbree@onsbrabantnet.nl
0492 463 951

Veerle van Schayk

Gemeenteraad

Lid commissie Ruimtelijk Domein, plaatsvervangend voorzitter commissie Sociaal Domein

0492 – 464 657

Jos Gruijters

Gemeenteraad

Gemeenteraad, lid klankbordgroep Peel 6.1, lid Auditcommissie, voorzitter commissie Sociaal Domein 

j.gruijters8@chello.nl
0492 – 386 038

Nicole Verhoeven

Gemeenteraad

Gemeenteraad, lid commissie Sociaal Domein, plaatsvervangend lid commissie Algemene Zaken

06 – 21830401

Bestuur

Theo van Hoek

Voorzitter

René van Heugten

Secretaris

Bart van den Eijnde

Penningmeester

Joost Wijdeven

Communicatie