Onze mensen

Wethouder & Raadsleden

Joan Briels

Wethouder, 1e loco-burgemeester

Jeugd , duurzaamheid, omgevingswet, verkeer, toerisme en recreatie

joan.briels@laarbeek.nl

Rick van Bree

Fractievoorzitter, gemeenteraad

Plaatsvervangend voorzitter –  Commissie  Algemene Zaken en Sociaal Domein

rickvanbree@onsbrabantnet.nl
0492 463 951

René van Heugten

Gemeenteraad

Lid commissie Ruimtelijk Domein

rene.v.heugten@laarbeek.nl

06-23854206

Jos Gruijters

Gemeenteraad

Lid klankbordgroep Peel 6.1, lid Auditcommissie, voorzitter commissie Sociaal Domein 

j.gruijters8@chello.nl
0492 – 386 038

Nicole Otten

Gemeenteraad

Lid commissie Sociaal Domein, plaatsvervangend lid commissie Algemene Zaken

nicole.otten@laarbeek.nl   

06 – 21830401

Bestuur

Theo van Hoek

Voorzitter

Joost Wijdeven

Communicatie

Bart van den Eijnde

Penningmeester