Bereikbaarheid

Speerpunten

  • Wij willen geen snelweg naast het Wilhelminakanaal
  • Wij stimuleren openbaar vervoer
  • Wij zetten in op de fiets, verbeteren fietspaden en meer veiligheid op buitenwegen
  • Wij willen een oplossing voor de Beekse brug die niet leidt tot meer verkeer in onze kernen
  • Wij willen een rotonde op de Deense hoek
  • Wij willen 30 km in de kern en 60 op de buitenwegen

Bereikbaarheid verbeteren

Het verbeteren van de bereikbaarheid van onze gemeente is een belangrijk thema. Bedrijvigheid en toerisme in Laarbeek kunnen immers niet zonder een goede verkeersinfrastructuur. De aanleg van snelfietsroutes met fietsbruggen over de kanalen vinden wij een goed plan.
Een goede bereikbaarheid betekent voor ons echter niet ’meer asfalt aanleggen’, maar het bestaande wegennet slim blijven gebruiken. De door de provincie geplande omleiding van de N279 om Dierdonk heen, vinden wij een slechte oplossing. Als we die kunnen tegenhouden, dan doen we dat.


Een beter openbaar vervoer en een slimme infrastructuur (met een groter aantal overstappunten) lost veel van de bestaande problemen op. Doorgaand verkeer moet zo veel mogelijk omgeleid worden over de bestaande hoofdwegen in de regio. We zijn dus nog steeds tegen de aanleg van een nieuwe verbindingsweg langs het Wilhelminakanaal (De Ruit). Doorgaand verkeer door de dorpskernen proberen we door verkeersremmende maatregelen zoveel mogelijk te weren. Om te voorkomen dat er veel sluipverkeer door Lieshout rijdt én om de verkeersveiligheid te bevorderen pleiten we voor een rotonde bij de Deense Hoek. Het gaat hier om een provinciale weg en dus zal Laarbeek de hulp van de provincie en de regio nodig hebben om het probleem aan te pakken. Datzelfde geldt voor de Beekse brug. Ook daar is de provincie aan zet. Het aanvankelijke idee om de Bosscheweg af te sluiten, is voor ons niet bespreekbaar omdat een afsluiting zou leiden tot een toename van het verkeer door de Brandstraat en Koppelstraat.

Als de weginrichting aan de eisen voldoet, kan op de wegen in de kernen eindelijk ook op de toegestane 30 km. snelheid gehandhaafd worden. Daarop zal de komende jaren moeten worden ingezet. Op alle wegen buiten de bebouwde kom wordt 60 km per uur de norm; alleen de doorgaande weg N615 kan buiten de bebouwde kom 80 km. blijven. Op smallere buitenwegen dient de situatie voor fietsers en voetgangers veiliger gemaakt te worden.

De Werkgroep

Denk je mee!?

Dan is je mening uiteraard welkom! Neem contact op met onze wethouder Joan Briels of met het lid van de Werkgroepfractie dat het terrein behartigt waar jouw opmerking betrekking op heeft.