Bereikbaarheid

Speerpunten

  • Verbeteren kwaliteit fietspaden.
  • N615 (o.a. Deense Hoek en Beekse brug), voorgestelde aanpassingen op effectiviteit beoordelen. Alle verbeteropties openhouden. Wachttijd en snelheid omlaag, meer veiligheid.

Bereikbaarheid verbeteren

Het verbeteren van de bereikbaarheid van onze regio, is in onze ogen nog steeds een belangrijk thema, niet alleen om de bedrijvigheid te stimuleren maar ook om de recreatieve potentie van Laarbeek te vergroten. Het beoordelen van verkeersmaatregelen via de zogenoemde ‘Ladder van Verdaas’ (eerst alle mogelijkheden bekijken en pas als alle andere maatregelen onvoldoende effect hebben gehad als laatste stap besluiten tot meer asfalt) werkt volgens De Werkgroep het beste.

Met een beter openbaar vervoer (ook in de weekenden) en een slimme infrastructuur (met snelfietspaden en een groter aantal overstappunten) kunnen veel van de bestaande problemen worden opgelost. Om de bereikbaarheid van onze regio te verbeteren, is volgens De Werkgroep op dit moment geen nieuw asfalt nodig.

Het provinciaal standpunt om de verkeershoofdstromen langs de randen van de regio te leiden, vinden wij prima. Dit betekent dat doorgaand verkeer in principe niet in de regio hoeft te komen. Als dat inhoudt dat de N279 verbreed moet worden (omdat de maximale capaciteit aantoonbaar is bereikt) dan kan de Werkgroep daar achter staan.

Een groter deel van het vrachtvervoer kan door de genomen maatregelen (verbreding en verdieping van de Zuid-Willemsvaart) over water plaatsvinden. Dan moet daarbij wel een verbetering bij de Beekse brug en de N615 worden gevonden. Voorgestelde aanpassingen zullen wij op effectiviteit beoordelen en alle opties worden daarbij open gehouden. De Werkgroep wil de wachttijd en de snelheid omlaag en de veiligheid omhoog.

De Werkgroep

Denk je mee!?

Dan is je mening uiteraard welkom! Neem contact op met onze wethouder Joan Briels of met het lid van de Werkgroepfractie dat het terrein behartigt waar jouw opmerking betrekking op heeft.