Partij

• We zetten de mens centraal, niet het systeem. 
• We gaan uit van vertrouwen, niet van wantrouwen. 
• We gaan uit van wat wel kan in plaats van wat niet kan. 
• We kijken naar wat iets oplevert, niet naar wat iets kost. 
• We willen oorzaken aanpakken in plaats van symptomen. 
• We zoeken integrale oplossingen en geen deeloplossingen. 
• We kiezen voor duurzame oplossingen in plaats voor korte termijn gewin. 

Een sociaal Laarbeek wil zeggen dat iedereen telt en mee kan doen, nu en in de toekomst. Wij staan voor een eerlijk en fatsoenlijk Laarbeek waarin we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten en de vervuiler betaalt.

Een  groen Laarbeek wil zeggen dat we ons inzetten voor een schone wereld. We zijn zuinig op ons kostbare groen, zetten stappen richting schone energie en streven naar een circulaire economie. Iedereen verdient een gezonde en veilige woon- en leefomgeving.

De Werkgroep

Denk je mee!?

Dan is je mening uiteraard welkom! Neem contact op met onze wethouder Joan Briels of met het lid van de Werkgroepfractie dat het terrein behartigt waar jouw opmerking betrekking op heeft.