Jij en De Werkgroep

Politiek is mensenwerk, van mensen voor mensen.

De Werkgroep is daarvan overtuigd, dat is de reden waarom we zoveel mogelijk mensen bij ons werk in de gemeente Laarbeek en gemeenteraad willen betrekken.

Jouw Mening Telt

Een politieke partij kan niet zonder frisse ideeën en de inbreng van mensen met verstand van zaken. De Werkgroep hoort jouw mening graag. Als je mee wilt praten over zaken die in de gemeentelijke politiek worden besproken kun je onze onze voorbesprekingen bezoeken. Die zijn er voorafgaand aan de raads- en commissievergaderingen. Omdat we voor iedereen in Laarbeek bereikbaar willen zijn vinden de bijeenkomsten om de beurt in de verschillende kernen van Laarbeek plaats. De aankondiging vind je in de Mooi Laarbeekkrant. Ook kun je contact opnemen met onze fractievoorzitter, Rick van Bree.

Specifiek Idee?

Heb je een idee, een gedachte, een mening over zaken in de gemeente Laarbeek?

Dan is die uiteraard welkom! De meeste geëigende weg hiervoor is contact te leggen met onze wethouder Joan Briels, of met het lid van de Werkgroepfractie, dat het terrein behartigt waar jouw opmerking betrekking op heeft. Het juiste fractielid, met zijn of haar contactgegevens, vind je hier.

Wil je iets met je Kennis of Ideeën?

Veel mensen hebben, vanuit beroep of hobby, veel kennis van of ideeën over bepaalde onderwerpen: zorg, architectuur, verkeerskunde, onderwijs, enzovoorts. Wie ergens kennis of ideeën over heeft, heeft soms ook het gevoel dat hij weet hoe het beter zou kunnen. Kortom, zo iemand ‘wil iets in de politiek’ met zijn kennis.

De Werkgroep verwelkomt mensen die hun kennis ter beschikking willen stellen. Je kunt met ons altijd in gesprek met leden uit de fractie of de burgerleden uit de diverse commissies.

Word Actief bij De Werkgroep

Wil je actief worden bij De Werkgroep? Er zijn verschillende manieren voor leden om actief te worden. Wij vernemen uw ideeën graag! Stuur uw e-mail naar: info@dewerkgroep.nl

Campagneteam

Werken met een actief team van actieve Laarbekers? Campagnes voeren over actuele thema’s uit de landelijke en lokale politiek? Ben je creatief en heb je een hands-on mentaliteit? Dan is je bijdrage in het campagneteam van harte welkom. Het grote einddoel is de campagne voor de gemeenteraadsverkiezing in 2022 waarbij het campagneteam verantwoordelijk is voor de gehele lokale verkiezingscampagne van De Werkgroep.

Geïnteresseerd? Neem contact op met het campagneteam via info@dewerkgroep.nl

Programmacommissie

De gemeenteraadsfractie is momenteel druk bezig om een groot deel van haar beloftes uit het verkiezingsprogramma 2018 te verwezenlijken. Ook in 2022 moet er weer een sterk programma liggen, waarin een aansprekend sociaalliberaal geluid, toegespitst op lokale thema’s wordt geventileerd. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang.

Meedenken en meeschrijven over thema’s waar jij verstand van hebt? Stuur een e-mail naar info@dewerkgroep.nl

Communicatie

De Werkgroep maakt graag gebruik van sociale media zoals Facebook en Twitter. Verder brengen we voor geïnteresseerden “werkgrepen”, uit waarin onze fractieleden vertellen wat hen bezig houdt. 

Schrijf je graag? Heb je interesse in lokale politiek en de vereniging? Lever je graag een bijdrage aan het informeren en enthousiasmeren van de leden van De Werkgroep? Meld je dan aan bij info@dewerkgroep.nl

Word Lid van De Werkgroep!

Wil je mee werken bij De Werkgroep of ondersteun je onze politieke ideeën dan verwelkomen we je graag als lid.

Klik hier om lid te worden!

De Werkgroep

Denk je mee!?

Dan is je mening uiteraard welkom! Neem contact op met onze wethouder Joan Briels of met het lid van de Werkgroepfractie die het terrein behartigt waar jouw opmerking betrekking op heeft.