De Werkgroep
De Werkgroep

Denk je mee!?

Dan is je mening uiteraard welkom! Neem contact op met onze wethouder Joan Briels of met het lid van de Werkgroepfractie dat het terrein behartigt waar jouw opmerking betrekking op heeft.

Onze standpunten

  • We zetten de mens centraal, niet het systeem
  • We gaan uit van vertrouwen, niet van wantrouwen
  • We gaan uit van wat wel kan in plaats van wat niet kan
  • We kijken naar wat iets oplevert, niet naar wat iets kost
  • We willen oorzaken aanpakken in plaats van symptomen
  • We zoeken integrale oplossingen en geen deeloplossingen
  • We kiezen voor duurzame oplossingen in plaats voor korte termijn gewin
> Alle standpunten