Burger en bestuur

Speerpunten

  • Wij blijven een zelfstandige gemeente
  • Wij zijn voor openheid, ook over de financiën van de Laarbeekse politieke partijen

Burger en bestuur

Het bestuur is er voor de burgers en niet andersom. De recente toeslagenaffaire heeft duidelijk gemaakt waar gebrek van vertrouwen vanuit de overheid toe kan leiden. Integriteit van bestuur benadrukken we nog maar eens. Want vertrouwen van de overheid in de burger, en vertrouwen van de burger in de overheid is een belangrijke basis om te komen tot een goede samenwerking. Het bestuur moet zijn burgers kennen en omgekeerd dient dat ook zo te zijn. Daarvoor zijn nabijheid, openheid en transparantie noodzakelijk. Dit is de basis om met elkaar in gesprek te blijven en problemen – zoals de toeslagenaffaire – te voorkomen. De menselijke maat is voor ons altijd leidend. Dat in onze gemeente die burgers actief zijn in allerlei vormen van samenwerking, is een verworvenheid die we moeten koesteren. De Werkgroep bouwt op wederzijds vertrouwen, zowel in de relatie burger-overheid als in de relatie met andere gemeenten waarmee wij in samenwerkingsverbanden verbonden zijn. Samenwerking vinden wij een goede zaak; gemeentelijke herindeling is voor ons onbespreekbaar.

De Werkgroep

Denk je mee!?

Dan is je mening uiteraard welkom! Neem contact op met onze wethouder Joan Briels of met het lid van de Werkgroepfractie dat het terrein behartigt waar jouw opmerking betrekking op heeft.