Beste vrienden van de Werkgroep

Ik hoop dat het goed met jullie gaat

De gevolgen van Corona raken ons allemaal. Je kunt mogelijk niet meer werken zoals je dat wil of ziet de omzet van je onderneming verkleinen of zelfs verdampen. Er sterven mede-dorpsgenoten door dit rot-virus. We zien onze kleinkinderen, familie, vrienden niet of minder vaak als we zouden wensen. We mogen niet meer dichtbij komen, aanraken en “knuffelen”. (Ik wist overigens voor deze crisis niet dat wij als koele Nederlanders zoveel knuffelden)

Maar er zijn ook winstpunten. Zo ervaren we in ons werk en privé dat online vergaderen eigenlijk veel beter gaat dan verwacht. Kunnen opa en oma de kleinkinderen online nog vaker zien dan voorheen. Inspireert deze tijd mensen creatief te zijn. Maar ook: de lucht is blauwer, het water wordt schoner en de natuur veert op. Dat moeten we toch proberen te continueren in de “normale” tijd. En dat moet ons als leden van een Groene, betrokken partij toch goed doen.

Maar belangrijker nog is dat we weer leren hoe belangrijk een fijne woonomgeving, fijne buren en buurtgenoten zijn. Denk aan de berenactie op facebook waar ik enthousiast aan heb meegedaan en aan de buren die boodschappen doen voor de buren die niet in staat zijn om dat zelf te doen. We wonen in een fijn dorp en ik ervaar die nieuwe saamhorigheid en aandacht voor elkaar als een prachtige neveneffect van de thuisquarantaine.

Ook goed dat er meer respect en waardering is voor onze bestuurders. Er is nu behoefte aan daadkrachtig bestuur op hoofdlijnen. Niet zeuren over details maar keuzes maken. Ook iets waarvan ik hoop dat we dat kunnen vasthouden als dit ooit voorbij is.

Kortom deze crisis brengt ons naast ellende en onzekerheid toch ook wel mooie dingen. We komen deze lastig tijd beter door als we ook aandacht hebben voor de mooie gevolgen van deze crisis.

Ik wens jullie een goede gezondheid en hoop dat het goed met jullie gaat en blijft gaan.

Theo van Hoek