De ja ja sticker

Tijdens de afgelopen raadsvergadering dienden wij als fractie van de Werkgroep een motie in om de ja ja sticker in te voeren. We leggen graag uit waarom:

Met de invoering van de ja ja sticker draaien we het principe om. Je ontvangt dan alleen nog ongeadresseerde reclame in de brievenbus als je een ja ja sticker hebt. Hiervoor zijn verschillende redenen:

  • We zien dat veel folders ongelezen weggegooid worden. Flinke stapels reclame van commerciële bedrijven die zich vaak niet eens in Laarbeek bevinden. Verpakt in plastic.
  • Deze folders moeten gedrukt worden, rondgebracht, weer opgehaald met oud papier en verwerkt worden. De besparing via onze motie maakt dat de afval verwerkingskosten lager zouden worden en daarmee de afvaltarieven.
  • Onderzocht is dat dit jaarlijks 34 kilo papier per huishouden bespaart.
  • Nu moet je in actie komen als je geen reclame in de brievenbus wilt.
    Dit willen we omdraaien naar actief worden als je wel reclame wilt.

Als partij zijn we dus absoluut niet tegen een huis aan huisblad zoals de Mooi Laarbeek Krant. Hiervan zien wij betekenis en de noodzaak. Jammer dat dit zo opgepakt is en in de media gebracht wordt. Onze motie betrof immers enkel ongeadresseerd reclamedrukwerk.

Als Werkgroep zijn we ook voor de (lokale) ondernemers.  Hun boodschap moet zeker bij de inwoners komen. Bijvoorbeeld via omroep Kontakt of de Mooi Laarbeek Krant.
Wij willen zeker niet betuttelen.  Inwoners van Laarbeek kunnen heel goed zelf keuzes maken. Wat ons betreft door het wel of niet kiezen van een ja-ja sticker. Het is duidelijk dat we in Laarbeek al goed bezig zijn met afvalscheiding. Heel goed zelfs! Maar kan het misschien nog beter? Wij zouden de afvalhoop willen verkleinen, zodat we achteraf minder hoeven te scheiden.

Als fractie van de Werkgroep willen we bewustzijn creëren. Wij zien dat we met elkaar afspraken maken over duurzaamheid maar dat het lastig is om in de praktijk over te gaan tot actie. Als samenleving moeten we een aantal dingen anders gaan doen. Dat vraagt om gedragsverandering. Wij blijven proberen om dit duidelijk te maken. We constateerden dat onze motie rond de ja ja sticker geen steun kreeg, dus hebben we deze ingetrokken. Wij hopen wel dat onze motie hier en daar wat bewustwording gecreëerd heeft. Zoals:

Waarom gooien we de folders ongelezen bij het oud papier en wat kost ons dat eigenlijk? Of waarom drukken we folders? Kunnen we als ondernemers ook reclame maken op een andere manier?  Er staat een grote opgave voor ons, waarbij het start met bewustwording.  

Fractie de Werkgroep

Dit artikel verscheen in de Mooi Laarbeek krant van 23 januari 2020