De Lieshoutse Heuvel: een pas op de plaats

Vorige week werd de gemeenteraad bijgepraat over de twee plannen, die zijn ontwikkeld voor de toekomst van de Lieshoutse Heuvel: het plan van projectontwikkelaar Rialto en dat stichting Plan Lieshout. Allereerst: petje af voor wat de vrijwilligers van die stichting in slechts enkele weken tijd hebben bedacht en uitgezocht.

Essentieel verschil tussen beide plannen is het al of niet bouwen van een grote supermarkt midden in het centrum. De fractie van De Werkgroep heeft vooral geluisterd en (soms) kritisch doorgevraagd. Dat was immers ook de bedoeling van die avond. We wilden geïnformeerd worden en een beter zicht krijgen op de effecten van de plannen: geeft de supermarkt extra verlevendiging of juist overlast? hoe is het parkeren geregeld? wat zijn de te verwachten verkeersstromen? hoe is de financiële dekking? Uiteraard kregen we ook een idee van het draagvlak van beide plannen binnen de Lieshoutse bevolking.

Naar ons idee zijn beide plannen nog onvoldoende onderbouwd en onvoldoende vergelijkbaar om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen. Zoals nu over beide plannen gesproken wordt, lijkt het wel of appels met peren vergeleken worden. Dat is in onze ogen geen eerlijke vergelijking. Zo had onze fractie vorig jaar al gevraagd naar een goed verkeerskundig onderzoek van de extra verkeersstromen in het centrum als daar een supermarkt gevestigd gaat worden. Dat is echter nog niet gedaan. Ook hebben we aan beide partijen gevraagd de onderliggende gegevens van hun plannen in alle openheid aan de gemeente ter beschikking te stellen, zodat er een goede vergelijking tussen beide plannen gemaakt kan worden: appels met appels en peren met peren!

Daarom heeft onze fractie er nogmaals op aangedrongen eerst de benodigde onderzoeken te doen. Samen met ABL heeft De Werkgroep dan ook ervoor gepleit de druk van de ketel te halen, want er staan nog te veel vragen open. Even een pas op de plaats, dus.

Helaas had een van de raadspartijen hun standpunt al ingenomen en naar buiten gebracht voordat de informatiebijeenkomst gehouden was. Daarmee namen ze de mensen, die de presentaties verzorgd hebben, in onze ogen niet serieus. Je kunt wel voorkeuren hebben, maar je kunt pas een oordeel geven als je de benodigde gegevens helder boven water hebt. Dat doen wij dus pas als de tijd daarvoor rijp is.

Fractie De Werkgroep