De ruit was, is en blijft geen oplossing!

Open brief aan gemeentebesturen van Helmond, Eindhoven en Nuenen

Beste gemeentebestuurders,

Gedeputeerde Van der Maat heeft u uitgedaagd te komen met plannen voor het verbeteren van de verkeersstructuur in uw gemeenten. De afgelopen jaren hebben we in MRE-verband al meerdere keren met elkaar gesproken over de manier waarop we de ervaren problemen konden tackelen. De ene keer –als de economie floreerde- werd er meer druk op ons gelegd met een snelle oplossing te komen, dan de andere keren, als het ons economisch minder voor de wind ging. Omdat de verkeersproblematiek nu weer hoger op de agenda wordt geplaatst, gaat het ons klaarblijkelijk nu weer economisch goed.

In de regio Zuid-Oost Brabant, ònze regio, is het al decennialang een goede gewoonte samen te werken bij de oplossing van gezamenlijke problemen. Wij denken dat de bereikbaarheid van onze regio bij uitstek een problematiek is die een gezamenlijke aanpak vereist. Elke aanpak van een knelpunt, heeft consequenties voor knelpunten elders in de regio; wat dat betreft lijkt het soms wel een waterbed.

Inmiddels wordt ook het onzalige idee van De Ruit weer opgevoerd als oplossing van de files, die de laatste tijd weer her en der als een duveltje uit een doosje ‘oppoppen’. Nog geen 4 jaren geleden is De Ruit als onnodig en onhaalbaar afgeschoten; waarom zou die nu dan wel nodig en haalbaar zijn?  Overal in de wereld roepen we dat onze regio een slimme regio is, maar als het aankomt op onze eigen regio, dan wordt het achterhaalde idee van ‘meer asfalt’ weer van stal gehaald. Ja, inderdaad: ‘achterhaald’, want inmiddels hebben meerdere onderzoeksinstituten en adviesorganen duidelijk aangetoond dat meer asfalt geen oplossing van de files is. Wat wij als raadsfractie van politieke partij De Werkgroep in Laarbeek al langer stelden, wordt gelukkig door steeds meer mensen gedeeld.

Terecht vraagt u nu wat dan wel een oplossing is. Naar ons idee zullen veel files voorkomen kunnen worden door allerlei obstakels in de wegen (verkeerslichten en andere gelijkvloerse kruisingen) te vervangen door ongelijkvloerse kruisingen, door gebruik maken van fiets en openbaar vervoer te stimuleren, door met een lagere snelheid te rijden en door niet allemaal op hetzelfde tijdstip met de auto de weg op te gaan. We verwachten wel dat winkels van 8.00 tot 20.00 uur open zijn, maar willen zelf allemaal alleen maar tussen 8.30 en 17.00 uur werken? Want daar zit volgens ons ook een fileveroorzakende bottleneck; ons gedrag op de weg.
Kortom: De Ruit was, is en blijft geen oplossing voor de bereikbaarheid van onze regio. En daar zullen wij ons sterk voor blijven maken.

Jos Gruijters