De Werkgroep wil een échte kwaliteitsimpuls voor Lieshout

Méér dan een miljoen. Wat je daar allemaal niet mee kan doen! Ja, een supermarkt op de Heuvel is dan een mogelijkheid. Maar is dat écht wat de inwoners willen? Het is ons als De WerkGroep overduidelijk dat het centrum van Lieshout een forse kwaliteitsimpuls verdient. Sommigen spreken zelfs van functionele ontzieling van het centrum. Mooi gekozen woorden die aangeven wat iedereen ook ziet:  het centrum van Lieshout is geen echt kloppend hart meer.

Maar als we meer dan een miljoen uitgeven, willen wij als De WerkGroep wel duidelijk weten wat de inwoners van Lieshout daar dan voor krijgen en of dit aansluit bij wat Lieshoutenaren goed voor Lieshout vinden. Op basis van de huidige ideeën is dat voor ons nog niet duidelijk. Ook zijn we er niet van overtuigd dat het dan een supermarkt moet zijn. Wonen, horeca, recreatie, educatie, etc. zijn ook functies die voor bedrijvigheid kunnen zorgen. Wij zijn als DWG op dit moment daarom nog terughoudend met onze mening. Wij willen niet kiezen voor ‘ja, een supermarkt’ of ‘nee, geen supermarkt’.  We willen een duidelijke onderbouwing. Welke opties zijn verkend? Wat zijn de kosten? Wat zijn de consequenties? Wat gebeurt er met de locatie van de huidige Jumbo? Wat zou het betekenen als het wegdeel voor het gemeentehuis onttrokken wordt aan het verkeer? En wat gebeurt er met de Heuvel?

De nu voorgestelde bouwmassa is enorm beeldbepalend en in onze ogen waarschijnlijk te groot. Het past niet in deze omgeving. Ook moeten we goed stilstaan bij de aanzuigende werking van een supermarkt voor het verkeer. We willen ons verdiepen in de financiële bandbreedte en het financieringsmodel. Graag zien wij goede gesprekken, waarbij meerdere scenario’s met elkaar worden vergeleken.

Dit doet ons denken aan het proces rondom het Anker in Beek en Donk. Op voorstel van onder andere onze fractie vond een breed onderzoek plaats, begeleid door adviseurs voor leefruimte. Op hun advies werd de omgeving geconsulteerd alvorens de varianten werden uitgewerkt. Vele genodigden werd gevraagd om de voor- en nadelen van een viertal varianten te benoemen.  Men sprak toen intensief met direct omwonenden, grondeigenaren, ondernemersvereniging, CentraManagement Laarbeek, dorpsraad, heemkundekring, buurtvereniging, etc.  En dat is volgens De Werkgroep precies wat er nu ook moet gebeuren.

Wij streven naar betaalbare woonruimte voor de inwoners van Lieshout met een plan passend bij de schaal van Lieshout en de Heuvel. Zoals wij benadrukt hebben in de commissievergadering, zijn wij blij dat er nu openheid is over de eerste schetsen en ideeën over het centrum van Lieshout. Dit plan zorgt voor gespreksstof. Maar er is veel meer informatie nodig om te kunnen bepalen of dit nu echt de kwaliteitsimpuls is die Lieshout verdient.