De Werkgroep ziet kansen

De eerste raadsvergadering na het zomerreces was er een met vele onderwerpen die de Werkgroep aan het hart gaan. We lichten er enkele uit:

De werkgroep is benaderd door verschillende mensen uit Lieshout, met vragen over de Heuvel. Daarom hebben we bij de start van de vergadering vragen gesteld over de plannen én de communicatie daarover. Men heeft als reactie aangegeven dat op 16 september een presentatie gegeven zal worden. Deze wordt live uitgezonden zodat iedereen kan meekijken. De bewoners van Lieshout worden daarna nog verder geïnformeerd. Als De Werkgroep zullen we dit vanzelfsprekend nauwlettend volgen.

Een groot agendapunt van deze avond was de Regionale EnergieStrategie (RES)

Een proces van jaren, waarvan dit de eerste aftrap betreft. Hierbij geven 21 gemeentes hun reactie. Waar kunnen we andere energie opwekken?  Waar kunnen we bijvoorbeeld stikstof terugdringen? Dit alles om onze aarde, inclusief Laarbeek, leefbaar te houden. We zijn blij dat we als raad met onze reactie de grondhouding van Laarbeek m.b.t. deze regionale energiestrategie kunnen weergeven. We zijn blij dat deze concept RES unaniem door de raad is aangenomen.

Het kan echter niet bij papieren regionale plannen blijven. Er moet ook iets gebeuren in Laarbeek. In de Transitie Warmte Visie kijkt men maar liefst 30 jaar vooruit. Binnen Laarbeek ligt er onder andere het plan om een aardgas vrije wijk te maken in Mariahout. We moeten snel aan de slag; samen met de inwoners. Als Werkgroep hebben we nogmaals benadrukt dat de communicatie met én participatie door inwoners van groot belang is.

Zonneparken kunnen een aandeel leveren aan het duurzaam energie opwekken in Laarbeek. 

Dat is dan meteen een concretisering van de uitwerking van de bovengenoemde RES. Nu betreft het nog een administratieve stap; vier voorstellen lagen ter bespreking. Bij de voorstellen voor aanleg van zonneparken is rekening gehouden met landschappelijke inpassing en natuurontwikkeling. Als raad vinden we het belangrijk dat dergelijke zonneparken voordelen brengen voor de inwoners van Laarbeek. De voorliggende plannen zullen daar op getoetst worden.  Financiële voordelen is daarbij ook element. Wij blijven dit vanzelfsprekend kritisch volgen, maar zien ook veel kansen voor Laarbeek.

Het was een betekenisvolle raadsvergadering. Het was bijzonder prettig dat alle partijen hierbij vanuit hun eigen gedachtengoed reageerden op de plannen, maar uiteindelijk ook alle besluiten unaniem zijn genomen. Deze avond werden belangrijke mooie stappen gezet richting een duurzaam en sociaal Laarbeek.

Fractie de Werkgroep