Een geldkiosk aan de Koppelstraat?

Als politieke partij de Werkgroep volgen wij nauwlettend de discussie over de voorgenomen plaatsing van een geldkiosk aan de Koppelstraat op enkele parkeerplaatsen naast de Michaelkerk.

Naar aanleiding van dit signaal heeft onze fractie onderstaande vragen aan het college gesteld:

1. Wat is de reden geweest om vast te houden aan plaatsing op de voorgenomen locatie en de door bezwaarmakers aangedragen alternatieven niet verder te onderzoeken?

2. Is aan Rabobank –als eigenaar van die geldkiosk- gevraagd voor de plaatsing van die geldkiosk een zgn. omgevingsdialoog met betrokken partijen te voeren?

3. Is op basis van het bestaande bestemmingsplan plaatsing van een geldkiosk op de voorgenomen locatie –al of niet met gebruikmaking van de o.b.v. de Wabo mogelijke ‘buitenplanse afwijking’- zonder meer mogelijk?

4. Op basis waarvan is gebruikmaking van die ‘buitenplanse afwijking’ mogelijk zonder de in de Wabo voorgeschreven door de raad te geven ‘verklaring van geen bedenkingen’?

We zijn erg benieuwd naar de antwoorden van het college en zullen deze vanzelfsprekend ook met jullie delen.