Een korte maar bijzondere raadsvergadering

Verslag raadsvergadering 20-06-2019

Deze raadsvergadering begon eerder dan gebruikelijk aangezien de jeugdgemeenteraad aansloot. Alle projectgroepjes uit de jeugdgemeenteraad hebben gepresenteerd wat zij in het afgelopen jaar gedaan hebben. En dat is veel! De mei autovrije maand, het heppie respect spel ontwikkeld, naar de 2e kamer, de lachdag, de uitreiking van de kinderlintjes. Ik was onder de indruk, zowel van de mooie projecten als hoe de jeugdgemeenteraad dit aangepakt heeft.

Vervolgens werd Noek Maas geïnstalleerd als nieuw raadslid namens PNL. Wij wensen Noek veel succes! Na een korte schorsing voor alle felicitaties kon de vergadering weer opgepakt worden met verschillende hamerstukken. Er bleven twee onderwerpen over voor het debat. Als eerste het raadsvoorstel “Kunst als Verbinding”. Om de Laarbeekse kunst breed onder de aandacht te brengen wordt € 15.000 ter beschikking gesteld uit gereserveerde gelden. Een bespreekstuk aangezien PNL de kosten wilden bespreken. Gezien de financiële situatie van Laarbeek niet vreemd. De werkgroep heeft kunst en cultuur als een belangrijk speerpunt in het partijprogramma. Wij vinden dan ook dat het goed is dat de Laarbeekse kunst onder de aandacht gebracht wordt. Hiervoor zijn eerder gelden gereserveerd. Zeker nu; gekeken naar de financiën is er de komende jaren weinig geld om aan kunst te besteden. Laten we dan nu ook de keuze maken om de gelden die daarvoor gereserveerd zijn in te zetten. Door een mooi debat kon PNL zich daar ook in vinden.

Het laatste bespreekstuk was “Het Gulden Land”. Het Gulden land betreft het gebied van de kop van Laarbeek tot de Bundertjes. Er is een visie geschreven om dit gebied samen met Helmond en de waterschappen verder te ontwikkelen.  De Heer Henk van Beek heeft als inspreker ons als raad nog een aantal overwegingen meegegeven. Daarbij zaten zeker enkele mooie overwegingen waarvan er enkele meegegeven zijn aan de wethouder.  Nadrukkelijk is besproken dat tijdens deze raadsvergadering alleen de visie wordt vastgesteld, de financiën komen aan de orde tijdens de kadernota. Alle partijen konden instemmen met de visie.

Daarmee kon deze raadsvergadering gesloten worden en kunnen we ons allen op gaan maken voor de kader nota. Tijdens deze raadsvergadering sijpelde het er al doorheen, we staan voor stevige keuzes. Door alle partijen wordt er komende week flink overlegt om deze keuzes af te wegen, zodat we donderdag met elkaar het debat aan kunnen gaan. Op naar de kadernota!

Nicole Verhoeven