Het kan maar een keer goed!

!De herontwikkeling van de Heuvel in Lieshout houdt ons nogal bezig. Er liggen nu twee plannen aan ons voor. Een plan met en een plan zonder een supermarkt aan de heuvel. Beide plannen hebben hun sterke en minder sterke kanten waarbij opgemerkt moet worden dat de variant met een supermarkt het meest uitgewerkt is, zowel financieel als stedenbouwkundig. Het lijkt erop dat we na de zomervakantie een keuze moeten gaan maken voor een van beide varianten. Maar voor ons is dat écht te vroeg. Voor een goede en eerlijke beoordeling is meer en beter uitgewerkte en onderbouwde informatie nodig.

Maar het belangrijkste is nog dat het draagvlak voor het plan mét een supermarkt aan de Heuvel lijkt te ontbreken. En voor ons als Werkgroep is draagvlak bij de inwoners van Lieshout, voor wie we deze ontwikkeling nu juist mogelijk willen maken, enorm belangrijk. Ja, de maatregelen rond Covid 19 hebben het niet gemakkelijk gemaakt om de communicatie en actieve betrokkenheid goed vorm te geven. Maar dat betekent niet dat we nu door moeten drukken. Dan kan en mag niet gebeuren.

Wat de Werkgroep betreft, en volgens ons is de gehele raad het hierover eens, zetten we nu een paar stappen terug en moeten we samen met de initiatiefgroep De Heuvel én de inwoners van Lieshout opnieuw aan de tekentafel! Beter ten halve gekeerd. Het kan maar één keer goed!