Het nieuwe college

Monika Slaets (ABL), Ron van den Berkmortel (PNL) en Joan Briels (De Werkgroep) zijn de kandidaat-wethouders van de gemeente Laarbeek voor de komende bestuursperiode. 

De coalitie met PNL, ABL en De Werkgroep is gebaseerd op een goede afspiegeling van de gemeenteraadsverkiezingen in maart. In het recente informatie- en formatietraject, onder leiding van Jan Kerkhof, is duidelijk geworden dat de uitdagingen waar de gemeente Laarbeek voor staat in een goede harmonie tussen de partijen overwonnen kunnen worden, met respect voor de standpunten van alle partijen.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het coalitieakkoord en hierbij is er ook serieus geluisterd naar de standpunten en accenten van de overige partijen CDA, PvdA en Ouderen Appèl – Hart voor Laarbeek. Op 12 mei presenteert het nieuwe college dit akkoord en worden ze in de raadsvergadering geïnstalleerd. Dan zal ook de portefeuilleverdeling bekend zijn.

Joan Briels gaat op voor zijn vijfde periode als wethouder in Laarbeek, al sinds 2006 zit hij namens De Werkgroep in het college. Monika Slaets was van 2018 tot 2022 ook al wethouder voor haar partij ABL. Ron van den Berkmortel is de nieuwkomer in het nieuwe college van ABL, PNL en De Werkgroep.