Het plan ván Lieshout

Een levendig dorpshart..   een plan dat gesteund wordt door de inwoners.
Dat is wat wij Lieshout gunnen en waar we ons altijd hard voor maakten.

Volgende week bespreken we in de gemeenteraad de plannen rondom het centrum van Lieshout. We kijken daarnaar uit. In ons verkiezingsprogramma stelden wij al dat onze voorkeur uitging naar woningbouw aan de Heuvel. In alle gesprekken hebben wij van De WerkGroep steeds uitgesproken dat we enkel in kunnen stemmen met een plan dat draagvlak heeft onder de inwoners van Lieshout. Het is goed om te zien dat in de voorbereidingen nu veel naar inwoners geluisterd is. Daarmee is het een plan voor Lieshout.. van Lieshout.  En het past bij onze uitgangspunten:  Wij willen duurzame oplossingen en geen korte termijn gewin.  Hierbij houden wij nu bewust oog voor de verkeersveiligheid die geborgd moet worden en de afspraak dat het groen wat opgeofferd gaat worden ruimschoots wordt gecompenseerd.  

Maar wat zijn de voordelen van het nieuwe plan? En de nadelen? Waar moeten we nog rekening mee houden?  Wat wil jij ons als politieke partij nog meegeven voordat wij hierover besluiten? Welke vraag moet nog gesteld worden?

Natuurlijk gaan we hierover graag met jou in gesprek. Als partij bespreken wij de plannen in onze voorbespreking van 12 december, om 20.00 in het dorpshuis van Lieshout. Ook bespreken we deze avond de tegemoetkoming voor de bouwkosten van de douche- en kleedruimten van het sportpark in Mariahout. Hopelijk zien we je maandag!?

Alle vergaderdata vind je natuurlijk handig bij elkaar via www.dewerkgroep.nl
Jij bent enorm welkom!

Groet,

Rick van Bree, Jos Gruijters, René van Heugten, Nicole Otten.

Fractie De WerkGroep