Ja tegen een plan. Nee tegen de betaalbaarheid.

De leefbaarheid van Mariahout heeft een impuls nodig. Wij zijn absoluut voor appartementen én een gemakswinkel, maar zijn wel kritisch of dit plan met deze kosten de beste oplossing is. Het moet immers goed zijn voor de inwoners.
Wij willen betaalbare woningen en hebben een voorkeur voor sociale huur en betaalbare koop. We snappen dat we moeten investeren in woningbouw. Maar er zijn uitdagingen voor bouw in alle vier de kernen. Als we dan een grote investering gaan doen, dan het liefst voor de doelgroep die we belangrijk vinden.

Samen met ABL dienden we een amendement in met vier voorstellen:
1. We pleiten ervoor dat mensen met een binding met Laarbeek voorrang krijgen bij de verkoop.
2. We pleiten voor zelfbewoningsplicht, zodat men het niet kan kopen en meteen weer met winst door kan verkopen.
3. We willen dat woningen betaalbaar zijn, ook voor mensen met een kleinere beurs. We pleiten ervoor om bij het beoordelen van de voorstellen van ontwikkelaars meer waarde toe te kennen aan goedkopere woningen (maximaal 285.000).
4. En vooral:  we willen als raad zicht houden op de financiën. er zijn grenzen aan het verlies dat we als gemeente op dit project willen nemen. De gehanteerde grens was voor ons als fractie niet acceptabel. Het betreft immers flinke bedragen die we vragen van de gemeenschap van Laarbeek.

Onder de huidige voorwaarden konden wij écht niet instemmen met het voorgelegde plan. Wij hopen dat we spoedig een beter plan mogen zien, zodat we Mariahout verder kunnen brengen. Wij willen het centrum van Mariahout  en deze locatie verder ontwikkelen.
Maar dan wel op de juiste manier:  betaalbaar voor de gemeente én betaalbaar voor de inwoners.