Knallend het nieuwe jaar in!?

Als politieke partij de Werkgroep (DWG) zijn we het nieuwe jaar weer energiek begonnen.
Wij wensen iedereen alle goeds!

Oudjaar is elk jaar weer een mooi feest. Helaas is het nieuwe jaar niet voor iedereen positief begonnen. We lazen veel pijnlijke berichten over overlast en vernielingen. Naar ons idee kan het anders.

In december 2018 hebben wij daarom al gepleit voor vuurwerkvrije zones in Laarbeek. Helaas bleek daar op dat moment nog te weinig draagvlak voor. Onze motie was kennelijk nog wat te vroeg. Toch vinden wij de discussie meer dan de moeite waard. Zeker nu we kort na oud op nieuw zien dat er landelijk meer vragen worden gesteld bij de invulling van dit feest.

Wij vragen ons af hoe de inwoners van Laarbeek hier tegenaan kijken. Het heeft immers enige voorbereiding nodig om deze discussie te voeren en goede ideeën tot uitvoering te laten komen.
Heeft u hier ideeën over? Tips of aanbevelingen? Neem dan a.u.b. contact met ons op. Dat kan via onze fractievoorzitter: Rick van Bree    ( Rick.v.Bree@laarbeek.nl  tel. 0492-463951 )

Laten we er samen voor zorgen dat we 2020 weer mooi – of nog mooier – kunnen afronden.

Groet,
Fractie De Werkgroep

Dit artikel verscheen op 9 januari 202 in de Mooi Laarbeek krant