LED-verlichting en eerlijkheid

Wanneer een vereniging met inzet van eigen middelen duurzame LED-verlichting wil realiseren op de trainingsvelden, worden wij als politieke partijen eigenlijk al snel enthousiast. Zeker wanneer een viertal verenigingen de handen ineenslaat om dit handig en kosten-effectief te regelen.
Dus verklaarde het college, met steun van de gemeenteraad, zich bereid om meer dan € 20.000 bij te dragen aan de plannen van voetbalverenigingen Mariahout, ELI, ASV en korfbalvereniging de Flamingo’s.

Het verbaast ons dan enigszins dat de betreffende verenigingen teleurgesteld zijn. Het had nog meer moeten zijn. Dit vindt men niet eerlijk. Maar juist vanuit de behoefte aan eerlijkheid komen wij als fractie van De Werkgroep tot dit standpunt. We moeten immers ook al die andere (sport)verenigingen in Laarbeek recht in de ogen kunnen kijken. Ook zij hebben mooie idealen, betrokken vrijwilligers en steken de handen uit de mouwen. Ook al die andere verenigingen zoeken naar manieren om te investeren en de begroting sluitend te krijgen. Op eigen kracht, ook met creativiteit. Of, zoals ons fractielid Nicole het verwoordde: “Waarom zouden we de ene vereniging iets schenken, en de ander niet of veel minder?“. Zo zijn de tennisverenigingen eerder al op eigen kracht en met eigen middelen overgegaan op LED-verlichting.

Alhoewel…. eigenlijk deden we dat al! Afgelopen november hebben we immers als gemeenteraad nog moeten besluiten vanwege toenemende kosten de jaarlijkse lasten voor het onderhoud van sportvelden met € 79.000 te verhogen. Per jaar wel te verstaan. Terwijl dit niet heeft geleid tot een hogere jaarlijkse bijdrage van de voetbalclubs voor het onderhoud. Dat hebben we als gemeente dus al voor onze rekening genomen.

Na een goed debat werd deze avond door de raad unaniem besloten het collegebesluit te steunen én bovendien de BOSA-subsidie van bijna € 7000 aan de vereniging ten goede te laten komen. In onze beleving een mooie, extra tegemoetkoming richting de verenigingen. Maar daar houdt het dan ook op. Wij denken graag mee met verenigingen. We vertrouwen daarbij sterk op het zelf-oplossend vermogen van de verenigingen. Wanneer men niet helemaal krijgt wat men vraagt, betekent dit niet dat we de inzet van vrijwilligers bij de clubs niet waarderen, zoals door de clubs gesteld. Elke subsidie van de gemeente legt uiteindelijk de lasten bij de gemeenschap. Bij de inwoners van Laarbeek. Wij zijn aan hen verplicht om zuinig met het gemeenschapsgeld om te gaan en de diverse verenigingen op gelijke wijze te behandelen.

Fractie De Werkgroep 

Rick van Bree
Jos Gruijters
René van Heugten
Nicole Otten-Verhoeven