Niet tegenover elkaar, maar mét elkaar

Afgelopen donderdag zijn we als raad bijgepraat over de laatste stand van zaken rond de Heuvel in Lieshout. Het werd duidelijk dat de plannen nog steeds in ontwikkeling zijn en dat er nog helemaal niks definitief is. Als fractie van De Werkgroep zijn we blij om te zien dat de plannen in zoverre zijn aangepast dat de massa en de hoogte van de woningbouw aanzienlijk is teruggebracht en dat het plan om binnen de kerkgracht parkeerplaatsen te realiseren van tafel is. Voor De Werkgroep zijn dat belangrijke zaken, zoals we ook in een eerder artikel aangaven. Het gaat dus de goede kant op, maar we zijn er nog niet!

Zo blijven we aandacht vragen voor het dorpse karakter van de Heuvel én voor de verkeerssituatie. Wij hebben al eerder gepleit voor intensieve samenwerking met de inwoners.  Tijdens de bijeenkomst werd op enig moment de suggestie gedaan voor de inwoners van Lieshout om een referendum uit te schrijven. Hierbij zouden verschillende plannen tegenover elkaar moeten worden gelegd en zou men moeten kiezen voor het een of het ander. Nu zijn wij op zichzelf niet tegen een referendum maar we vinden dat in het geval van de Heuvel echt niet op zijn plaats. In geval van zo’n referendum stem je voor het een en tegen het ander. Daarmee krijg je winnaars en verliezers en dat voelt niet goed. Dat zet mensen tegenover elkaar in plaats van naast elkaar. Zoek de verschillen in plaats van de overeenkomsten. Ons idee is om de verschillende ideeën samen te pakken en sámen met de inwoners van Lieshout tot een gezamenlijk en gedragen plan te komen. We zijn blij te horen dat het college inmiddels in gesprek is met de nieuwgeboren stichting Plan Lieshout, om tot zo’n gezamenlijk plan te komen. Zoals dat hoort; niet tegenover elkaar maar mét elkaar.  Wij blijven dit nauwgezet volgen en houden vast aan onze stelling: Lieshout verdient béter!

Fractie De Werkgroep
Rick van Bree

Jos Gruijters

René van Heugten

Nicole Otten