Nieuwjaarsgroet 2022

Eind 2021 maakte ik samen met Astrid een mooie reis naar Italië en Sicilië. Een land met een prachtige natuur en geschiedenis, maar ook een land van tegenstellingen. Ons viel dat vooral op door het verschil in het assortiment van de supermarkt in het “arme” zuiden en het “rijke” noorden. Leek dat in het noorden op dat van onze Jumbo of AH, was dat in het zuiden zeer eenvoudig en beperkt.

Dat had overigens geen invloed op de leefsfeer in het zuiden. Natuurlijk zowel in noord als zuid denken alle Italiaanse verkeersdeelnemers dat ze Max Verstappen zijn maar verder leken de mensen in het zuiden eerder meer dan minder tevreden als de inwoners van Noord-Italië. De gemiddelde kwaliteit van leven leek erg goed.

Het misverstand, ook bij mij, is hoe meer welvaart hoe meer welzijn. Maar zeker in de afgelopen twee jaar waarin we anders met elkaar moeten samenleven dan we wensen, blijkt dat zeker niet zo te zijn. De maakbare samenleving in Nederland blijkt toch minder maakbaar te zijn.

Waardes als verdraagzaamheid, omzien naar elkaar, iets voor de ander doen, zijn belangrijker geworden en steeds meer mensen ervaren dat geven minstens zo’n goed gevoel geeft als ontvangen.

Dit past ook perfect bij de kernwaarden van onze partij die de leden hebben geformuleerd. Kernwaarden als sociaal, duurzaam, ondernemend, groen, actief en positief!

Dat zijn krachtige kernwaardes die bij ons passen en onderscheidend zijn. En die brengen we ook in de praktijk. Al vijftig jaar! Door leden die individueel betrokken zijn bij diverse initiatieven in Laarbeek die zich richten op het verhogen van het welzijn van inwoners. Leden die zich richten op het behoud en verbetering van onze natuur. Leden die niet altijd met het oordeel klaar staan maar kijken wat ze kunnen doen om te helpen.

Als je daarnaar kijkt is het verschil tussen die tevreden mensen in Zuid-Italië en die uit Laarbeek misschien minder groot dan eerder gedacht.

Ik wens u en uw dierbaren een mooi 2022 met veel welzijn en gezondheid!

Theo van Hoek

PS. Ik ontkom er niet aan. In maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Ik roep u op met uw familie, vrienden, kennissen, buurtgenoten in gesprek te gaan en hen te enthousiasmeren op onze kandidaten te stemmen. Alleen dan kunnen we ons goede werk voorzetten. Op naar de volgende 50 jaar 😉