PNL is wat ‘vergeten’

Vorige week heeft u in een artikel van PNL kunnen lezen over de financiële positie van de gemeente in 2019 en het feit dat Laarbeek was gezakt op de ranglijst van Nederlandse gemeenten.
Het klopt wat PNL zegt. Van 2018 naar 2019 is Laarbeek inderdaad een aantal plaatsen gezakt.
Maar dat is niet het hele verhaal. PNL ‘vergeet’ daarbij namelijk een aantal belangwekkende zaken te vermelden:

  1. In 2018 maakte PNL voor het eerst sinds geruime tijd weer deel uit van de coalitie. Dat voor een periode van ruim één jaar tot medio 2019. Laat dat nu toevallig juist de periode zijn waarin we een aantal plaatsen op de ranglijst zijn gedaald. Waarmee PNL logischerwijs ook medeverantwoordelijk is voor die daling.
  2. In 2019 constateerde PNL-wethouder Ria van de Zanden (financiën) dit ook. Mede als gevolg van tekortschietende budgetten vanuit het Rijk voor WMOI en Jeugdzorg dreigde de gemeente in zwaar weer terecht te komen. Dat had ze goed gezien. Reden voor haar om met een fors en pijnlijk pakket aan maatregelen te komen om de gemeentelijke financiën weer op orde te brengen. Naast een aantal bezuinigingen zag zij zich genoodzaakt een lastenstijging voor te stellen. De rek van de bezuinigingen was er immers uit. Helaas echter liet PNL haar eigen wethouder als een blok vallen. De rest is geschiedenis. De andere partijen hebben het maatregelenpakket van Ria van de Zanden wel overgenomen waarmee het huishoudboekje weer op orde is gebracht. Voor die verantwoordelijkheid is PNL weggelopen.

Wij nodigen de onderzoekers van BDO van harte uit voor een nieuw onderzoek naar de gemeentelijke financiën en kijken reikhalzend uit naar het rapport over 2020. Onze accountant en de Provincie zijn in elk geval al positief gestemd over onze begroting.

Overigens, veel belangrijker nog dan de strijd om een positie op zo’n ranglijst is dat onze voorzieningen op orde zijn en dat kwetsbare inwoners de zorg en ondersteuning ontvangen die ze nodig hebben. Dat is waar wij ons als De Werkgroep dan ook sterk voor zullen blijven maken!

Fractie De Werkgroep

Rick van Bree

Jos Gruijters

René van Heugten

Nicole Otten