Projectontwikkelaars regeren niet

Anderhalf jaar geleden, in het voorjaar van 21,  hebben wij als raad het college een opdracht gegeven:

– begin op 0
– betrek de inwoners
– bepaal de juiste locatie

Wij, van De WerkGroep hebben – net als andere partijen – uitgesproken dat we ons zouden conformeren aan de uitslag van dat proces.

De juiste mensen zaten regelmatig en structureel met elkaar aan tafel. Met een afgesproken afwegingskader zijn locaties bestudeerd. Als resultaat  van dat proces ligt nu voor ons een vrij helder raadsvoorstel dat tegemoet komt aan de opdracht: mét de inwoners,  met een doordachte locatie.

Het raadsvoorstel  kent enkele aspecten, namelijk:

a. De noordflank van de Heuvel is niet geschikt is voor de vestiging van een toekomstbestendige full service supermarkt.

Dit steunen wij. Zowel vanwege het feit dat dit overeenkomt met ons idee dat de Heuvel niet gebaat is met een supermarkt van voorgesteld formaat maar zich meer leent voor woningbouw in combinatie met lichte horeca ter verlevendiging van het plein. Als ook omdat dit het resultaat is van een zorgvuldig doorlopen proces met diverse betrokken uit Lieshout zelf waarvan Plan Lieshout er een van is.

b. Het Floreffeplein is de meest geschikte locatie is voor de vestiging van een toekomstbestendige full service supermarkt in Lieshout.
Als uitkomst van het eerdergenoemd proces ondersteunen wij deze lijn. Uiteraard wel onder de voorwaarden zoals in het raadsvoorstel genoemd; zorgvuldige inpassing en ruimschootse compensatie van op te offeren groen. Met uiteraard oog voor het borgen van de verkeersveiligheid ter plaatse. Omdat wij de resultaten van het proces vanzelfsprekend respecteren. Projectontwikkelaars regeren niet. Het is in onze ogen niet gepast om nu, in deze fase van het proces, nog met alternatieve locaties tevoorschijn te komen. We zullen – welke locatie we ook kiezen –  nooit 100% van de inwoners tevreden krijgen.

c. De schetsstudie van 10 februari 2022 van Bureau Verhoeven De Ruijter vertrekpunt laten zijn voor het haalbaarheidsonderzoek voor de noordflank van de Heuvel.

Dit steunen wij. Omdat wij de resultaten van het proces vanzelfsprekend respecteren.

Maar er is ook het volgende besluit: Het college opdracht te geven een kaderstellend besluit voor te bereiden over alle met dit project samenhangende onderwerpen, waarbij ook de financiële uitvoerbaarheid in kaart is gebracht. En dat is nu de volgende stap….
Sommigen willen daar nu al een voorschot op nemen. Maar dat is niet wat we afgesproken hebben. We zouden eerst bepalen wat goed én kansrijk is voor de centrumontwikkeling van Lieshout. Want dat is waar we voor gaan : een levendig dorpshart. Een toekomstigbestendige centrumontwikkeling.

We spraken af om daarna financiële afwegingen te maken.
En aan die afspraken – dat afgesproken proces – willen wij van de WerkGroep ons vanzelfsprekend houden. Nogmaals : projectontwikkelaars regeren niet.

Dat betekent dat we het college nu de opdracht geven de volgende fase in het proces in te gaan; nader onderzoek naar mogelijkheden tot inpassing op basis van gestelde voorwaarden (inpassing groen en borging van de verkeersveiligheid)

Natuurlijk hebben ook wij gedachten over de locatie van het Floreffeplein.
We zien voordelen én nadelen. We wegen dit af tegen de uitgangspunten van de WerkGroep, waar groen en sociaal centraal staan. En dan mogen de woorden uit het raadsvoorstel “groencompensatie in het centrum van Lieshout”en “een groene inpassing van de Supermarkt” en “het creëren van een verkeersveilige inpassing” geen loze woorden zijn . Dat zijn voor ons dan harde randvoorwaarden voor verdere planvorming.

We kijken uit naar de volgende stap en geven dan ook graag – conform raadsvoorstel – het college opdracht een kaderstellend besluit voor te bereiden over alle met dit project samenhangende onderwerpen, waarbij ook de financiële uitvoerbaarheid in kaart is gebracht.