Scherp… op alles

(artikel in de MooiLaarbeekKrant van 9 juli) :

Met twee ‘live’ raadsvergaderingen op twee opeenvolgende donderdagen werd een periode van uitsluitend digitaal vergaderen afgesloten. Wij willen u in dit artikel graag informeren over onze werkzaamheden en ingenomen standpunten. Op onze website (www.dewerkgroep.nl) doen we dat voor de geïnteresseerden uitgebreider. Er zijn namelijk meerdere belangrijke zaken aan de orde gekomen dan wij in een artikel van maximaal 500 woorden kunnen beschrijven. Twee voor ons belangrijke zaken lichten we nu eruit: de algehele financiële situatie en de wegenstructuur rondom Laarbeek.

Om met dit laatste te beginnen: een goede bereikbaarheid van Laarbeek is belangrijk, zowel voor inwoners als voor Laarbeekse bedrijven. Al jaren wordt gesproken over een verbetering van de doorstroming op de N279 tussen Veghel en Asten. De Werkgroep is gelukkig met het provinciale besluit om de doorstroming te verbeteren, onder andere door alle knooppunten op die weg te vervangen door ongelijkvloerse kruispunten en de weg zelf niet te verbreden. Een 4-baanse weg trekt alleen maar extra (vracht)verkeer aan. Wij wensen nu een voortvarende aanpak en konden het verzoek van CDA om nog meer onderzoek niet steunen. Ook is uit eerdere onderzoeken ook al gebleken dat een nieuwe weg om Dierdonk nauwelijks een snellere doorstroming geeft. Men is niet gebaat bij onderzoeken en uitstel. Het is tijd voor actie.

Dan de financiën. Net als alle Nederlandse gemeenten is het voor Laarbeek lastig om de begroting sluitend te krijgen. Zoals vooraf was begroot, sluit de jaarrekening 2019 met een negatief resultaat. Tenzij er vanuit de rijksoverheid meer geld komt voor de nieuwe taken die de gemeenten hebben moeten oppakken, zullen ook de komende jaren met rode cijfers geschreven gaan worden. Gelukkig heeft Laarbeek een traditie van voorzichtig met geld omgaan; dat was zo, is zo en zal zo blijven. Alle partijen vinden dit belangrijk.

De accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en is van oordeel dat die correct is en dat Laarbeek nog steeds een financieel gezonde gemeente is. De Auditcommissie vanuit de raad –bestaande uit DWG-fractielid Jos Gruijters en Toon Brouwers van PNL- heeft daarover uitgebreid met de accountant gesproken concludeert dat men de financiële ontwikkelingen de laatste paar jaren steeds beter in beeld gebracht en er zijn voldoende reserves en voorzieningen om de komende jaren aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen. In vergelijking met andere gemeenten staan we er zelfs beduidend beter voor! Dat er ondanks deze bevindingen, anders beweerd blijft worden, blijft ons verbazen en is bovenal feitelijk onjuist.

Naast deze twee zaken is er goed gesproken over de audio en videoapparatuur in het gemeentehuis,  de behoefte van Sparta 25 aan een extra trainingsveld en over de toegankelijkheid van de startersleningen. Op onze website blikken wij meer uitvoerig terug op deze besluiten. We handelen daarbij vanuit belangrijke uitgangspunten van De Werkgroep: geen stemmingmakerij op basis van aannames of onjuistheden, maar onderbouwde keuzes,  transparantie en toegankelijkheid voor alle inwoners van Laarbeek.