Steun voor onze motie “Energiebesparingen Laarbeek”

Yes. Goed nieuws : de begroting van Laarbeek is goedgekeurd door de gemeenteraad!
Unaniem zelfs.. en natuurlijk ook door De WerkGroep.  In deze begroting herkennen wij immers de afspraken en ambities uit het bestuursakkoord “Samen aan zet”. Het doet ons goed om te zien dat alle inspanningen van de ambtenaren, college en gemeenteraad in de afgelopen weken voor een begroting hebben gezorgd waar we allen achter staan. Er is in deze begroting aandacht voor die zaken die wij als politieke partij zo belangrijk vinden:  duurzaam, groen en sociaal.
Tijdens de vergadering voerden wij als gemeenteraad het goede gesprek. Op zoek naar mogelijkheden om mensen te helpen die het zwaar hebben. En in de begroting is daar geld voor vrijgemaakt. Ook zijn we blij met de gezamenlijke motie van de gemeenteraad waarin we het college oproepen om zich binnen de regio hard te maken voor het behoud van de leefbaarheid van de plattelandsgemeenten, die onder druk staan van grote (technologie)bedrijven.  Daarnaast hebben we ook fijne toezeggingen gekregen over de stimulering van sociale woningbouw en steun voor de minima. Maar vooral zijn we blij met de unanieme steun voor onze motie “Energiebesparingen in Laarbeek”.  Volgens ons is er volop te besparen. Alle energie die je niet verbruikt, hoef je immers niet op te wekken. Denk aan schijnwerpers bij gebouwen en kunstwerken, verwarming in gemeentelijke gebouwen, energiezuinige verlichting, etc.  Wij zijn blij dat de gemeenteraad deze ambities unaniem herkent en onze voorstellen heeft gesteund. We zijn nu benieuwd naar de uitwerking door het college.

En ondertussen maken wij als De WerkGroep alweer nieuwe plannen voor Laarbeek.  Op maandag 21 november houden wij onze voorbespreking in Lieshout, We zijn erg benieuwd naar jouw ideeën.  Je bent dan ook van harte welkom! Bij De WerkGroep. Natuurlijk.