Terug naar de kern

Vorige week besprak de gemeenteraad de begroting 2021.  Als fractie van De Werkgroep konden wij instemmen met deze begroting. Het college toont onder het motto ‘Duurzaam in balans’ de komende jaren een sluitende begroting. Het is fijn om bevestigd te krijgen dat de financiën van Laarbeek op orde zijn. Maar veel meer toont zo’n begroting ook wat inwoners daarvoor terugkrijgen. Het biedt ons als politieke partijen de mogelijkheid om te tonen hoe we de toekomst van Laarbeek zien. Waar willen we op investeren? Waar willen we – ondanks de kosten – een kwaliteitsimpuls?

Voor De Werkgroep is dat duidelijk. “Terug naar de kern” was al eerder ons motto. Wij gunnen alle kernen een levendig centrum. Via een motie wilden we ervoor pleiten om bij de aanpak van het kerkplein in Aarle-Rixtel meteen de verkeersveiligheid in de Dorpsstraat aan te pakken. De wethouder nam deze motie over. Vervolgens hebben we kritische vragen gesteld over zowel het centrumplan van Lieshout als over de aanpak van de parkeerproblematiek. We hebben de toezegging dat alle kredieten eerst langs de gemeenteraad komen, voordat onomkeerbare besluiten worden genomen.

In een andere motie pleitten we ervoor om waar mogelijk ook in andere Laarbeekse kernen initiatieven rondom Tiny Houses te ondersteunen. Dit sluit immers aan bij onze idealen:  duurzame en betaalbare woningen, juist ook voor jongeren. Dit voorstel werd door de wethouder overgenomen, net als de uitspraak dat nu echt werk gemaakt gaat worden van het verduurzamen van de gemeentelijk gebouwen.

Als De Werkgroep vinden we het belangrijk dat de kosten voor de inwoners in evenwicht zijn met het voorzieningenniveau. Dus moeten we heel goed stilstaan bij de subsidies, ook die voor bibliotheken en het taalhuis. We zijn blij dat de wethouder naar aanleiding van onze motie komend jaar met de bibliotheek gaat bespreken hoe openstelling van de bibliotheek geborgd kan worden en activiteiten waar nodig overgenomen kunnen worden door andere instanties. We zagen daarnaast kansen om de verblijfsbelasting in 2022 in te voeren. Een jaar eerder dan nu gepland. Op die manier dragen toeristen en arbeidsmigranten bij aan de inkomsten van Laarbeek. Andere partijen zagen echter niet de meerwaarde van het vervroegen van deze belasting.  Wat ons betreft een gemiste kans. 

Deze avond gaf inzicht in de idealen en overwegingen van de diverse partijen. Als De Werkgroep zagen we veel steun voor onze moties. Wat ons betreft: een positieve avond voor De Werkgroep en voor Laarbeek.

Rick van Bree
Jos Gruijters
René van Heugten
Nicole Verhoeven
Fractie De Werkgroep