Terugblik raadsvergadering

Nieuwe kansen 

 

In de raadsvergadering van 14 mei werden er door de gemeenteraad  mooie besluiten genomen. Naast het goedkeuren van de diverse gemeenschappelijke regelingen, werd de door ons al in februari voorgestelde duurzaamheidslening aangenomen. Dat geeft de inwoners van Laarbeek de gelegenheid om hun huis te voorzien van duurzame – en wie weet kostenbesparende – maatregelen. Ook het amendement van onze partij – om de regeling niet voor te behouden aan woningeigenaren, maar ook (onder voorwaarden) open te stellen voor huurders is aangenomen. Dat werd een goede discussie over kosten en financiële risico’s , waarbij een voorstel van onze wethouder uiteindelijk ervoor zorgde dat ook de meerderheid van de overige partijen akkoord kon gaan. Een goede dag voor duurzaamheid in Laarbeek. Dit biedt alle inwoners kansen.

 

Ook de motie van onze partij om de gemeente Laarbeek aan te laten sluiten bij de ‘coalition of the willing’ werd aangenomen.  Een belangrijke stap, in het belang van honderden minderjarige vluchtelingenkinderen, zonder ouders. Wij zijn ervan overtuigd dat wij deze kinderen niet aan hun lot over mogen laten. Goed om te zien dat de meerderheid van de partijen dat ook zo ziet. Of eigenlijk: we voelen grote verbazing dat er raadsleden zijn die zich er niet voor uitspreken dat we dit probleem op willen lossen.Je kunt hier meer over lezen via:https://www.defenceforchildren.nl/actueel/campagnes/campagne-500-kinderen/?gclid=EAIaIQobChMIgJW7tsq16QIVhed3Ch1v7QL5EAAYASAAEgJb3vD_BwE


Tot slot hebben we nog onze kritische vragen kunnen stellen over de geldkiosk in Beek en Donk. Daar was niet direct antwoord op te geven, maar die antwoorden komen schriftelijk nog naar ons toe. Deze kwestie heeft onze aandacht.


Aan het einde van de avond is namens de voltallige gemeenteraad een tekst uitgesproken, die u komende week in de diverse media kunt nalezen. Een bericht naar alle inwoners, dat wij als de Werkgroep van harte onderschrijven.
 
De rode draad van deze avond was dat we het  ‘samen moet doen’.
En in feite is dat altijd al het uitgangspunt van de Werkgroep.
 
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie
Jos, Nicole, René, Rick en Joan