Verdere OZB-verlaging verdwijnt in de verkeerde zakken

Tijdens de laatste raadsvergadering hebben we de gemeentelijke begroting behandeld en vastgesteld. Het voorstel van het college was om de eerder door de raad vastgestelde verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) van 3% terug te brengen tot 1,5%. Niet meer dan een inflatiecorrectie dus. Door PNL werd echter voorgesteld om de verhoging nog verder terug te brengen tot 0%. Hoewel we hier begrip voor hebben, zijn we met dit voorstel niet meegegaan en hebben we daar dan ook tegen gestemd. We leggen graag uit waarom we dat hebben gedaan.

Op zich is een verdere verlaging van de OZB een sympathiek plan. De lokale lasten worden hiermee namelijk een heel klein beetje verlaagd. Maar het heeft ook iets van potverteren waardoor we andere belangrijke zaken voor onze inwoners, zoals bijvoorbeeld de aanleg van speeltuinen, niet of minder goed kunnen doen. Maar nog een belangrijke reden voor ons om hier niet mee in te stemmen is het feit dat de grootste voordelen van een verdere verlaging van de OZB in de diepste zakken verdwijnen.

  1. Onze inwoners met de grootste financiële zorgen delen niet mee in de verlaging van de OZB. Dat zijn in veel gevallen de mensen die niet in staat zijn een eigen woning te kopen. Huurders dus. Zij betalen namelijk geen OZB en profiteren dus niet van deze lastenverlichting. Nee, dat is de huurbaas, met vaak meerdere woningen in bezit.
  2. Inwoners met een woning van €300.000. Zij profiteren weliswaar mee maar daarbij gaat het om een bedrag van €5. Per week? Nee. Per maand? Nee. Dat gaat om €5 per jaar! Dat is 41 cent per maand oftewel 10 cent per week.
  3. Inwoners met een woning van 1 miljoen euro. Zij profiteren ook mee. En wel voor een bedrag van €16 per jaar. 

U ziet het al. Hoe groter en duurder de eigen woning, hoe groter de korting, en hoe groter het ‘cadeau’ wat je ontvangt. Is dat zo? Ja, dat is zo!

Bekend is dat de verschillen tussen arm en rijk alleen maar groter worden. Dat kan en mag toch niet de bedoeling zijn?! Voor ons als Werkgroep in elk geval niet. Vandaar ons pleidooi om mogelijke financiële ruimte in de begroting in te zetten voor extra ondersteuning van onze inwoners met een kleine beurs. Al met al reden voor ons nu niet in te stemmen met de verdere verlaging van de OZB waardoor het verschil tussen arm en rijk zou worden vergroot. Niet in de diepste zakken dus maar in die waar de nood het grootst is!

Fractie De WerkGroep