Verslag raadsvergadering 16 mei 2019

inwoners hebben wel degelijk inspraak in de Laarbeekse politiek.

Deze titel doet wellicht uw wenkbrauwen fronsen maar als inwoner heeft u wel degelijk inspraak in de Laarbeekse politiek. Het burgerinitiatief is een middel waar niet veel gebruik van gemaakt wordt. Bij goed gebruik van dit middel kan het zeker tot succes leiden. Tijdens deze raadsvergadering zijn er twee burgerinitiatieven op de agenda geplaatst: verbeteren en vergroten verkeersveiligheid N615 voor te gedeelte tussen Gerwen/aansluiting Hoofakker & Verbeteren en vergroten verkeersveiligheid vanaf de Deense Hoek, Sonseweg  naar Molenstraat richting de kern Lieshout. Alle complimenten gaan naar de indieners van dit initiatief. Keurig voorbereid, heldere presentaties en een net uitgewerkt voorstel. De provincie heeft dit idee snel opgepikt en is in gesprek gegaan met de indieners van dit voorstel. De Werkgroep omarmt het idee van de indieners, het is positief, maar wij moeten wachten met het geld. Eerst duidelijkheid over de financiering en kijken welke mogelijkheden er nog meer zijn in plaats van de nu beoogde rotonde. Het verzoek van ons is dat de uitwerking van dit plan zorgvuldig wordt voorbereid samen met de gemeente, provincie en initiatiefnemers voordat er definitieve keuzes gemaakt moeten worden. 

Naast het burgerinitiatief zijn er ook een aantal zaken over financiën besproken. Zo krijgt BLINK een nog scherpere zienswijze namens de gemeente toegezonden. Een voorstel van 35K voor een onderzoek naar speeltuinen wordt door initiatief van DWG bevroren. Er moet meer duidelijkheid komen over de aanbestedingsprocedure voordat er besloten wordt wie dit plan mag gaan schrijven. Dit plan zal eerst terugkeren naar de commissie ruimtelijk domein alvorens het weer terug zal komen naar de gemeenteraad.

Op naar de raadsvergadering van 20 juni.

Veerle van Schaijk namens de fractie van de Werkgroep