Voorlichting over Coronacrisis en digitaal overleg

Beste vrienden van de Werkgroep,


Allereerst hopen wij dat het goed gaat met jou en je gezin!
We hopen dat we je weer snel mogen ontmoeten.
Morgenavond geeft de burgemeester voorlichting over de aanpak van de Corona-crisis in Laarbeek.Alle raadsleden zijn daarbij in een digitaal overleg aanwezig en kunnen desgewenst vragen stellen.Vanavond is er een korte technische repetitie geweest, zodat we morgen voortvarend in gesprek kunnen gaan.Als fractie van de Werkgroep hebben wij vooraf al enkele vragen ingediend, onder andere over het contact met de basisscholen, met de huisartsen en de zorgen en kansen van de ondernemers in Laarbeek. Deze bijeenkomst is voor alle inwoners te volgen via www.laarbeek.nl  ,  www.mooilaarbeek.nl  en www.rtvkontakt.nl
Als fractie overleggen wij zo nu en dan via de webcams in het programma “Teams”. Natuurlijk nooit zo fijn als écht overleg, maar toch kunnen we zo samen afstemmen en vooruitkijken.We vragen ons af of jullie als achterban ook behoefte hebben om op deze wijze met ons bij te praten.Welke vragen houden je bezig? Welke raad wil je ons meegeven?  We overwegen daarom een gezamenlijk digitaal overleg.We weten echter niet goed of jullie dit ook willen én welke technische belemmeringen/kansen jij ziet.Laat het ons a.u.b. weten als jij het interessant vindt om op deze digitale wijze met ons in gesprek te gaan.Afhankelijk van de behoefte organiseren wij dan gezamenlijk een bespreking.


We horen graag van je