Welkom door de voorzitter

Aan mij de eer je welkom te heten op deze prachtige nieuwe site.

Er is door veel Werkgroepers hard gewerkt aan deze mooie site. Namens het bestuur is een welgemeend dankjewel op zijn plaats.

De Werkgroep is een partij voor alle inwoners van Laarbeek die onze uitgangspunten en standpunten omarmen. Die standpunten, die de basis vormen voor ons verkiezingsprogramma, kun je terugvinden op onze site.

De Werkgroep wil altijd samen met anderen naar oplossingen zoeken. Zonder haar standpunten te verloochenen maar wel met doel, “we gaan er samen uitkomen” voor ogen. Dat zie je terug in de manier waarop we in het gemeentebestuur samenwerken met andere partijen.

Bezoek ook vooral een keer onze voorbespreking of jaarvergadering en laat je meenemen in het enthousiasme van onze raadsleden, wethouder en leden. Er zijn genoeg mensen die vanaf de zijlijn commentaar geven. Word iemand die echt invloed heeft op de lokale keuzes die in de gemeenteraad worden gemaakt en praat mee.

Ik nodig jou van harte uit, tot binnenkort.

Theo van Hoek