Yes! Het werd een beter plan voor Mariahout.

Bijdrage Mariastraat 18-22
Raadsvergadering 11 mei 2023

Op 23 maart bespraken wij in deze raadszaal de toenmalige plannen voor Mariastraat 18-22. Het was voor velen een bewogen avond.
Ook voor ons was dat een moeilijk besluit.  Die avond konden wij niet instemmen met het voorliggende plan.

Wij beseffen heel goed – ook toen al –  dat de entree van Mariahout en de leefbaarheid in Mariahout een impuls nodig hebben. Een impuls voor de leefbaarheid en een fiks aantal woningen is zeer gewenst.
Maar er was nog veel onzekerheid. Financiële onzekerheid, maar ook rondom de vraag over wat we voor dit fikse bedrag dan zouden krijgen.
Een gemakswinkel?  Zouden de gewenste woningen dan nog betaalbaar zijn voor inwoners?   En welk bedrag willen wij als gemeente voor zo’n project investeren?

Het nu voorliggende voorstel zet naar onze mening een aantal gewenste stappen in de richting van onze bedenkingen.  Het beweegt naar onze idealen en daardoor kunnen wij nu ook beter meebewegen.
Het is een beter plan. Wij gaan hiermee instemmen.

Tijdens de commissievergadering werd het al gezegd: met een tender weet je vooraf nooit precies wat je krijgt. Maar dit plan biedt meer zekerheid en comfort. Hierbij denken wij aan twee zaken:

Met dit plan wordt duidelijker ingezet op de aanwezigheid van een gemakswinkel. Niet als optie, maar als een gegeven.  Met de wetenschap dat als dit niet slaagt, we als gemeente hiervoor financieel gecompenseerd worden.  Deze focus geeft ons meer duidelijkheid over wat we voor de gevraagde investering zien ontstaan.

Als De WerkGroep hebben we nog steeds onze bedenkingen op een gemakswinkel op deze plek rendabel gaat zijn. We lazen het immers in de krant: in 2023 stoppen 500 kleine supermarkten omdat het niet rendabel meer is. Waarom zou dit hier anders zijn? Maar we weten dat als het binnen zes jaar niet lukt, we financieel gecompenseerd worden.
We zouden Mariahout deze winkel zo gunnen. En we laten het dus aan de markt om te tonen wat er wel of niet interessant is.
Maar daarna zeker ook aan de inwoners van Mariahout. Naarmate meer inwoners van Mariahout bereid zijn hun dagelijkse boodschappen daar te doen neemt de kans op een rendabele en blijvende winkel toe.

Daarnaast is dit plan beter als het gaat om de betaalbaarheid.
En voor de duidelijkheid – want dat wordt wel eens verkeerd begrepen – dan bedoelen we niet zozeer de betaalbaarheid voor ons als gemeente. We richten ons dan vooral op de betaalbaarheid van de appartementen voor de inwoners. We weten nu – in tegenstelling tot vorige keer – zeker dat minstens 50 % goedkoper zal zijn dan 280.000 euro. Daarmee wordt het bereikbaar voor senioren, jongeren, starters op de woningmarkt.
Dat was voor ons een heikel punt .. en daar zien we nu meer garanties.

En we begrijpen heel goed – zoals ook door andere partijen genoemd – dat dit nog niet de benodigde impuls in Laarbeek oplevert op het gebied van betaalbare huurwoningen of sociale woningbouw. Die groep moet ook bediend worden. Maar dit soort koopwoningen (tot 280.000) is ook dringend noodzakelijk. Als je bijvoorbeeld 26 bent… en je gaat als jonge tweeverdieners samenwonen, ben je niet geholpen met de sociale huurwoning. Je hebt dan wel 8 jaar op de wachtlijst gestaan, maar toch heb je daar door je inkomen geen recht meer op. Deze mensen willen ook een mooie toekomst opbouwen. En dat kan met woningen tot 280.000 euro. Daarvoor is nu een uitgelezen kans. Die willen we benutten.

Zoals gezegd: wij gaan hier vanavond mee instemmen.

Maar wij vragen ook aandacht voor het grotere plaatje…   We willen niet enkel inzoomen op de Mariastraat of Mariahout. We willen uitzoomen naar het grotere plaatje.
Als wij nu deze investering voor woningen in Mariahout gepast vinden, zet dat dan precedent voor toekomstige plannen in andere kernen. Hebben zij dan vanuit een eerlijkheidsprincipe ook recht op dergelijke investeringen van de gemeente in de kern? 

Hoeveel zijn we als gemeente eigenlijk bereid bij te leggen voor bouwplannen?  En welke bouwplannen; sociale huur – sociale koop; betaalbaar wonen. We moeten gaan bouwen, de vraag is groot en we commiteren ons aan de woondeal.
Bij bijna alle bouwplannen moet er geld bij, we willen zorgvulvuldig omgaan met gemeenschapgeld, we kunnen het maar 1x uitgeven. noodzaak om in gesprek te gaan hoe we hier als raad naar kijken. niets doen is geen optie maar wat vinden we een reele prijs?

En wanneer gaan wij kiezen. Want we willen nu alles.  Woningen, leerbaarheid, horeca, infrastructuur, voorzieningenniveau.  Wanneer trekken we de grens en voeren we het debat over wat wel en niet nog noodzakelijk én te betalen is?

En… Waar gaan we de benodigde betaalbare huurwoningen wel bouwen? Want die uitdaging blijft onverminderd voor ons liggen.

Dit grotere verhaal… een goed gesprek over onze ambities en ons ambitieniveau zouden wij graag centraal stellen. Dat is hoognodig. Daarvoor zien we kansen in het najaar, bijvoorbeeld bij de presentatie van de woonvisie. Daar zullen wij opnieuw moeilijke keuzes moeten maken. Desondanks kijken we uit naar dat gesprek.