Zorgzaamheid terug in de samenleving

Ik ben psychiatrisch verpleegkundige en werkte voor Huize Padua, de Riagg, De GGZ en het Regionaal Autisme Centrum. Ik heb gewerkt met mensen met diverse psychiatrische ziektebeelden, van jong tot oud. Ook in het circuit van dak- en thuislozen, met zorgmijders. Dat betreft vaak mensen die niet kunnen functioneren in een maatschappij zoals wij die georganiseerd hebben, maar wel als we wat andere eisen gaan stellen. Als indicatiesteller werd ik regelmatig geconfronteerd met de onwil van bedrijven en de gevolgen van marktwerking. Ik vind het ontzettend pijnlijk dat kinderen thuiszitten omdat scholen ze niet toelaten en vind het lastig om die onmacht van ouders te zien. De (financiële) schotten tussen instellingen belemmeren een goede oplossing voor problemen. En dat voor een kwetsbare groep mensen die door hun gedragsproblemen vaak onvoldoende netwerk hebben om hun belangen te laten behartigen. Gelukkig gaat er ook een hoop wél goed.

Met die ervaringen kwam ik in 2002 in de commissie Sociale zaken en later in de gemeenteraad. Voor De WerkGroep, natuurlijk. Als verpleegkundige en ook als raadslid voor De WerkGroep wil ik de mensen die buiten de boot vallen een stem geven. Stop met het vercommercialiseren van de zorg. Werk samen, los als gemeenschap meer samen op en breng zorgzaamheid terug in de samenleving.

Ik wil pleiten voor samenwerking van instellingen en ontschotting van geldstromen. Een meer positieve insteek met waardering voor het feit dat niet iedereen perfect kan zijn. En een organisatie die wat eenvoudiger in elkaar zit zodat meer mensen mee kunnen doen. Meer zelf doen in plaats van afkopen door een verzekering af te sluiten. Omdat we als maatschappij dan veel meer kunnen bereiken. Volgens mij zou het goed zijn als we wat minder op elkaar letten en wat meer op elkaar passen.

Rick van Bree