René van Heugten aan het woord

1 jaar in de gemeenteraad

Precies een jaar geleden, op donderdag 19 maart werd ik geïnstalleerd in – wat later bleek – de laatste ‘gewone raadsvergadering’ in Laarbeek. Een bijzonder eervol moment. En hoe dan verder?

Nee, het is niet elke dag feest in de gemeenteraad.
In de eerste plaats heel veel papieren, heel veel tekst. We spraken over de begroting van Blink, de plannen van Senzer, over de belastingsamenwerking ,  het regionaal historisch informatie centrum en de kadernota van de GGD.  Enzovoort. Enzovoort. Van de gemeenteraad verwacht men een zienswijze bij vrijwel elke regionale ontwikkeling. En al heb je niet overal evenveel verstand van, het dwingt je wel tot nadenken. Heerlijk!

Want dilemma’s zijn het soms wel. Zo mocht ik bijvoorbeeld debatteren over het Anker in Beek en Donk, de uitstoot van de schoorsteen van de Artex en verkeersoverlast in Aarle-rixtel. Ook mocht ik overleggen over woningen aan de Pater Becanusstraat en het zonnepanelenproject; We stelden een bomenvervangingsplan vast; We discussieerden over de aanpak en kosten van de afvalstoffenverwerking in Laarbeek. En gisterenavond nog over de toekomst van de Heuvel in Lieshout.

Bereik je dan ook iets? Nou, me dunkt:

We verhoogden het structureel budget voor onderhoud van de sportparken. We verlengden het zonnepanelentraject ‘de Groene zone”.  We veranderden het uitgiftesysteem en lotingssysteem van bouwkavels in Laarbeek, zodat het transparanter en eerlijker wordt. We zorgden voor een verlening van de voorziening Zonnetij, met zorg en dagbesteding voor hulpbehoevende familieleden. We spraken uit geen bedenkingen te hebben bij de ontwikkeling van een tweetal zonneparken in Laarbeek, waardoor deze duurzame ontwikkeling opgestart kan worden. We maakten de website van de gemeente beter toegankelijk voor doven en slechthorenden. We zorgden voor een mogelijke uitbreiding van de kleedaccommodatie van het sportpark in Mariahout; Samen met de andere partijen stemden wij voor een motie voor een goede opvang van vluchtelingenkinderen en kwam er een verordening voor Duurzaamheidsleningen. Namens De Werkgroep mocht ik pleiten voor een amendement om dit ook mogelijk te maken voor huurwoningen. En met succes!

Gisterenavond hebben we bereikt dat inwoners met een bijstandsuitkering niet meer wakker hoeven te liggen over steun die ze ontvangen van familie of vrienden.  

Want ja, het is veel lezen, vergaderen, debatteren en nog meer (online) vergaderen. Maar uiteindelijk bereik je wél iets. Bladzijde voor bladzijde, woord voor woord. Per debat geeft het de mogelijkheid om samen met anderen te werken aan een nóg mooier Laarbeek. Ik mag mee invulling geven aan het bouwen, het wonen, de verenigingen, het leven in ons dorp. Boeiend? Nou, ik vind van wel. 
En volgens mij ben ik nog maar nét begonnen!