Bart Van Den Eijnde aan het woord

OZB en de Porsche van de advocaat

Binnenkort vallen ze weer op de mat: de aanslagen gemeentelijke belastingen, inclusief de taxatie onroerend goed en de daaraan gekoppelde OZB. De wet heeft geregeld dat iedere burger bezwaar mag maken tegen de taxaties en – om die bezwaren voor iedereen bereikbaar te maken – gezorgd dat het maken van bezwaar ”gratis” is. Natuurlijk is er niks gratis en is er wel een maximum van om en nabij € 350 aan gesteld.

En daar zit het verdienmodel van dubieuze advocatenkantoren. Zij roepen de mensen op om ”gratis” bezwaar te maken en spiegelen voor dat je er honderden euro’s mee kunt verdienen. Zoals al gezegd, er is niks gratis. De kantoren huren studenten in om de bezwarenprocedure – die hooguit drie minuten duurt – voor de rechtbank aan de lopende band te doorlopen en incasseren voor ieder bezwaar de driehonderdvijftig euro’s. Kassa dus. En wie betaalt dat? Juist, alle burgers samen via dezelfde belastingen. Je zou zelfs kunnen stellen dat het maken van dat gratis bezwaar een grote kostenpost is voor de gemeenten.

Nadat de aanslagen de deur zijn uitgegaan, zullen de reclamespotjes op radio en tv weer te horen en te zien zijn. Onder namen als ”Eerlijke OZB” en Bezwaarmaken.nl of hoe ze allemaal ook mogen heten. Het feit alleen al dat er zoveel geadverteerd wordt, maakt duidelijk dat er schatten geld mee verdiend worden. Wie bezwaar wil maken, heeft helemaal geen gratis advocatenkantoor nodig.

In onze regio is de BSOB (BelastingSamenwerking Oost-Brabant) belast met het uitvoeren van het innen van de gemeentelijke belastingen. Bent u het niet eens met de taxatie op uw aanslag, bel dan gewoon even met het BSOB en als uw zienswijze terecht is, wordt er écht gratis en onbureaucratisch aangepast en dat kan leiden tot een lagere aanslag. Dat is het betere werk en per slot van rekening hoeft de belastingbetaler de Porsche van de advocaat niet te financieren.