Bart Van Den Eijnde aan het woord

CDA, de schaamte voorbij

Afgelopen herfst voerden de boeren actie tegen de stikstofmaatregelen van de provincie Noord-Brabant. Een deel van die boeren deed dat op intimiderende wijze door wegen te blokkeren en bestuurscentra in Den Haag en Den Bosch te omsingelen met hun tractoren. Onder druk van met name de boerenactiegroep FDF trok de CDA-fractie in Den Bosch zich terug uit het Brabantse college en forceerde daarmee een bestuurscrisis.

Tijdens de coronacrisis is die hete aardappel even blijven liggen, maar nu heeft het CDA dan toch een ledenraadpleging gehouden over de vraag of er samenwerking met FvD mogelijk is. Een partij die CDA en VVD onlangs nog cultuur-marxistisch genoemd heeft en zegt dat die twee partijen uit zijn op de vernietiging van Europa. Hoe verzin je het… De ledenpeiling mag uiterst discutabel genoemd worden. Er worden wat vragen gesteld, waarop ieder lid  gewoon bevestigend antwoordt, omdat het open deuren zijn. Uiteraard vindt elk CDA-lid dat de partij moet meeregeren en dat het belangrijk is om de programmapunten van het CDA uitgevoerd te krijgen.

Toch is die peiling in het CDA niet geheel onomstreden gebleken. Van de 5.000 leden in Brabant, hebben een schamele 500 de moeite genomen om het formulier digitaal in te vullen. Toch is er nog een grote minderheid die zich tégen samenwerking met FvD uitspreekt. Maar het provinciale bestuur en de fractie menen daaruit de legitimatie te hebben om de samenwerking aan te gaan. Het lijkt allemaal democratisch, maar dat is het niet.

Dat kan tot niets anders leiden dan teleurstelling. Teleurstelling in de eigen rijen. Teleurstelling bij andere partijen die in het verleden met het CDA hebben samengewerkt. Ja, de VVD staat ook open voor samenwerking met FvD. Maar die partij staat niet bekend om morele beginselen en dat maakt het verschil met het CDA, dat zich graag tooit met termen als ”rentmeesterschap” en ”christelijke waarden”. Die beginselen zijn kennelijk voor een handvol zilverlingen te koop. Op die manier holt het CDA zichzelf uit en maakt zijn positie een stuk zwakker bij collegeonderhandelingen na de volgende verkiezingen voor Provinciale Staten. Of het moet zijn dat ze na deze periode speculeren op een extreemrechtse coalitie – samen met de VVD.  Dat kan, maar blijf dan voortaan weg op de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei.

  • Elk blog op onze website wordt geschreven op persoonlijke titel en is dus niet bij voorbaat altijd representatief voor de standpunten van De Werkgroep.