Bart Van Den Eijnde aan het woord

Creatief rekenen

Creatief rekenen, daar is PNL bijzonder goed in. Zeker nu de aanslagen gemeentelijke lasten weer bij de mensen op de mat is gevallen, moet iedereen nog eens worden ingepeperd dat het huidige college er alleen maar op uit is om de burgers het vel over de neus te halen. De Laarbeekse burger zou – volgens het stukje van de PNL-fractie in de MLK van 5 maart – zo’n 220 euro per jaar extra kwijt zijn.

Dat heb ik even nagerekend door mijn aanslagen over 2019 en 2020 naast elkaar te leggen. De BSOB (BelastingSamenwerking Oost-Brabant) is een samenwerkingsverband van gemeenten en Waterschappen waardoor de burgers van de deelnemende gemeenten jaarlijks één aanslag in de bus krijgen. De Watersysteemheffing (gebouwd en ingezetenen) en de Zuiveringsheffing worden opgelegd door het Waterschap. Daar heeft de gemeente dus geen invloed op. De gemeente gaat wel over de Onroerende Zaakbelasting, de Rioolheffing en het tarief voor het legen van de grijze en groene container. De hele gemeenteraad is het erover eens dat de kosten van de afvalverwerking in zijn geheel worden doorberekend naar de burgers. Tegen dat principe heeft PNL heeft zich nooit verzet..

Kijken we nu naar het gemeentelijke deel, dan kunnen we zien dat de OZB, de Rioolheffing en het tarief voor de grijze container zijn gestegen. De afvalstoffenheffing is gedaald net als het tarief voor de groene container, ergo het door de gemeente (en uzelf) beïnvloedbare deel, dan kom ik mijn voorbeeld op een verhoging van 56,92 euro dit jaar. Dat is afgerond 4,74 euro per maand. 

Hoor ik bij het gemiddelde? Dat weet ik niet, maar voor een verhoging van 220 euro op jaarbasis – ruim vier keer mijn tarief, moet je een huis hebben van meer dan 800.000 euro en dat is zeker niet de waarde van de gemiddelde woning in Laarbeek. Huurders betalen overigens geen OZB, dus die merken daar niks van.

Het door PNL genoemde bedrag is dus een bedenkelijk soort van misleiding. Leugens, zouden sommige mensen zeggen. Ikzelf houd het maar op creatief rekenen. Dat kun je enkele keren doen, maar op de lange duur val je dan door de mand.

Ter onderbouwing van mijn betoog, staat hieronder de vergelijkende tabel die ik van mijn Aanslagen van 2019 en 2020 heb gemaakt. Wie de cijfers in twijfel trekt, is van harte uitgenodigd om zelf te komen kijken.