Bart Van Den Eijnde aan het woord

Crisis in Laarbeek

“Laarbeek nog dieper in de min”, “Crisissfeer in gemeentehuis”, zo kopte het ED in de krant van 13 juni. Wat is er aan de hand? De gemeente Laarbeek heeft – naast het tekort dat al was ingeboekt – nog een tegenvaller te verwerken gekregen.

Een verwachte verhoging van uitkeringen voor met name de jeugdzorg, valt voor Laarbeek negatief uit. Dit lijkt op een bewuste strategie. Meer dan eens heeft de overheid te kennen gegeven eigenlijk af te willen van gemeenten onder de 100.000 inwoners. Dat zou efficiënter en goedkoper zijn. Wie dat nu nog gelooft? De afgelopen jaren hebben we allemaal kunnen zien dat de slogan ”groot is mooi” lang niet altijd opgaat. Als de gemeenten niet bereid zijn tot herindeling, kun je ze ook de financiële adem afsnijden.

Lastenverlichting voor de vermogenden op kosten van de zorg, dat is de politiek van deze neoliberale regering. Dat het CDA en de Christen Unie hiermee akkoord gaan is bedenkelijk. Rutte als een omgekeerde Robin Hood: stelen bij de armen en geven aan de rijken.

Benieuwd hoe het Laarbeeks college dit probleem zal aanpakken. Het is niet de tijd om elkaar nu de zwarte Piet toe te spelen. De boodschap is keihard, maar alleen  in samenwerking ligt de oplossing. Cynische commentaren helpen niet.