Nicole Verhoeven aan het woord

Keuzevrijheid

Verslag van de raadsvergadering van 30 januari

Nicole Verhoeven

Op 30 januari was de eerste raadsvergadering voor 2020 en tevens de laatste raadsvergadering voor Veerle van Schaijk. Veerle gaat samenwonen in Mierlo en kan doordoor helaas niet langer raadslid zijn namens De Werkgroep in Laarbeek. Tijdens deze raadsvergadering hebben we hier uitvoerig bij stilgestaan en is Veerle door meerdere partijen toegesproken, waarmee duidelijk werd hoezeer zij gewaardeerd werd als raadslid. Veerle zelf had een mooie afscheidsspeech waarin zij een duidelijke boodschap had voor de raad. We gaan Veerle missen maar nemen nog met alle leden van de Werkgroep afscheid van Veerle tijdens onze ledenvergadering in Maart.

Tijdens deze raadsvergadering stond ook het voorstel tot het verlengen van het zonnepanelenproject van de Groene Zone op de agenda. In Laarbeek hebben in de afgelopen twee jaar al veel huishoudens gebruikgemaakt van het project van de Groene Zone. Van het beschikbaar gestelde bedrag is nog de helft over (€ 815.728,00) en aangezien het project trager gestart was dan bedoeld, was het voorstel om het project met één jaar te verlengen. De Werkgroep is echter van mening dat de gemeentelijke duurzaamheidsopgave niet alleen dient te worden aangepakt door plaatsing van zonnepanelen. Wij zien dat ook de duurzaamheidslening gewild is bij onze inwoners. Daarbij kan bijvoorbeeld ook ingezet worden op het isoleren van het huis of warmtepompen.

 We zijn hierover in gesprek gegaan met de andere partijen, wat geleid heeft tot een amendement samen met PVDA en ABL. Het voorstel was om een deel van het geld van de groene zone – een bedrag van € 300.000 – ter beschikking te stellen voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen, zoals die tot januari 2019 werden verstrekt, met het voorbehoud dat die leningen dan niet kunnen worden aangewend voor de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen. Hiermee blijft immers nog een bedrag over van € 515.728,00 voor de plaatsing van zonnepanelen via de Groene Zone. De vragen die gesteld werden door de ander partijen ging voornamelijk over de inzet van de ambtelijke capaciteit. De verwachting is dat deze inzet minimaal zal zijn. Uiteindelijk was PNL de enige partij die tegen het amendement stemde.

Wij zijn blij met dit behaalde resultaat. Door zowel met het zonnepanelenproject én met de duurzaamheidslening aan de slag te gaan, kunnen inwoners zelf bepalen op welke manier zij hun huis verduurzamen. Ook mensen die zelf niet over de benodigde financiële middelen beschikken, kunnen via deze duurzaamheidslening toch aan de slag.  Zo kunnen we Laarbeek op meerdere manieren duurzamer maken. Een missie waar wij ons als ‘de Werkgroep’ hard voor blijven maken!

Fractie De Werkgroep

Dit artikel verscheen ook in de Mooi Laarbeek krant van 6 februari