Bart Van Den Eijnde aan het woord

Kunstgras

Het Eindhovens Dagblad van woensdag 16 januari opent uiteraard met de uitslag van de stemming over de Brexitdeal van de Engelse premier May. Op pagina 1 van het regiokatern staat een hoofdartikel over de kunstgras sportvelden die op zijn minst omstreden zijn. Is het nu wel of niet schadelijk voor de gezondheid. Daar zijn op zijn minst twijfels over.

In de vorige raadsperiode heeft de discussie over kunstgras in Laarbeek ook gespeeld. De oppositie meende dat er – op zijn minst voor Sparta 25 – kunstgras moest komen. De coalitie was daar een stuk terughoudender in – ook vanwege de kosten – en er kwam dus voorlopig geen kunstgras.

Uiteindelijk blijkt dat een wijze beslissing te zijn geweest. Het is immers niet denkbeeldig dat het kunstgras als gevolg van de maatschappelijke discussies over eventuele schadelijke gevolgen voor de sporters weer zou moeten verwijderd. En dan natuurlijk weer vervangen door natuurlijk gras. De kosten van verwijdering en heraanleg zouden stukken hoger zijn dan het kunstgras op zich.

Soms is even nadenken verstandig. En, bovendien verdragen het streven naar de laagst mogelijke lasten en het beloven van gouden bergen elkaar niet.